Universiteit Leiden

nl en

Diploma-uitreiking

Bij het behalen van je bachelor- of masterdiploma hoort een feestelijke diploma-uitreiking. Sommige opleidingen hebben ook een speciale diploma-uitreiking voor de propedeuse, of voor andere belangrijke momenten tijdens je studie.

De diploma-uitreiking wordt altijd via je faculteit of opleiding geregeld.

Ophalen van je diploma bij het OSC

Binnen Nederland worden diploma’s niet per post verstuurd. Je kunt je diploma bij de balie van het OSC komen ophalen (tijdens openingstijden) vanaf een dag na de afstudeerceremonie. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Iemand machtigen om je diploma op te halen

Je kunt er ook voor kiezen om iemand anders te machtigen om je diploma voor je op te halen. Dat doe je via het ‘Formulier diploma ophalen door gemachtigde’. Degene die je diploma ophaalt, moet zich kunnen legitimeren en de volgende documenten inleveren bij het OSC:

  • een kopie van jouw legitimatie
  • een kopie van zijn/haar eigen legitimatie
  • het door jou ondertekende formulier waarin je verklaart wie je machtigt om het diploma te komen halen

Uitreiking bachelordiploma

Twee keer per jaar vindt er een uitreiking van de bachelordiploma’s plaats. 

Datering en uitreiking bachelordiploma

Het bachelorexamen en het diploma worden gedateerd op de laatste werkdag van de maand waarin de beoordeling van het laatste studieonderdeel plaatsvindt. De uitreiking van het diploma is 2x per jaar:

Dagtekening laatste cijfer   

Afstudeerdatum

Diploma-uitreiking

Januari 2020 of eerder 31 januari 2020 of eerder Vrijdag 20 maart 2020
Juli 2020 of eerder 31 juli 2020 of eerder Woensdag 26 augustus 2020

Uitnodiging

De student ontvangt ongeveer twee weken vóór de uitreiking van het bachelordiploma een uitnodiging met de exacte tijd en plaats van de officiële uitreiking.

Afhalen diploma

Als een student niet bij de officiële uitreiking aanwezig kan zijn, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk te melden bij het Onderwijs Servicecentrum. Daar kan het diploma vanaf één dag na de officiële uitreiking worden afgehaald. De procedure vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.