Universiteit Leiden

nl en

Diploma-uitreiking

Bij het behalen van je bachelor- of masterdiploma hoort een feestelijke diploma-uitreiking. Sommige opleidingen hebben ook een speciale diploma-uitreiking voor de propedeuse, of voor andere belangrijke momenten tijdens je studie.

De diploma-uitreiking wordt altijd via je faculteit of opleiding geregeld.

Propedeuse en Bachelor

Propedeuse-uitreiking

Voor die studenten die de propedeuse in één jaar behalen, wordt op 26 oktober 2018 van 16:00 tot 18:00 een feestelijke bijeenkomst georganiseerd door de Faculteit. 

De studenten die de propedeuse niet in één jaar behaald hebben moeten zich aanmelden bij de onderwijscoördinator, Riet Derogee. Deze studenten krijgen hun propedeusebul in september of februari uitgereikt.

Bachelor

De formele afstudeerdatum is de datum van de laatste werkdag van de maand waarin je je laatste cijfer hebt behaald. Het laatste cijfer is meestal het cijfer van je bachelorproject, maar het kan ook een tentamen zijn. De afstudeerdatum staat op je diploma en je cijferlijst. De afstudeerdatum is niet hetzelfde als de uitreikingsdatum. De uitreikingsdatum is slechts de datum waarop je je bul ontvangt.

Uitreikingsdatum:
Dinsdag 24 september 2019, om 1600 uur.

Informatie over in -en uitschrijven vind je op de universitaire website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie