Universiteit Leiden

nl en

Na je afstuderen

Je bent afgestudeerd, en dan? Er zijn verschillende mogelijkheden als je je bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebt afgerond.

Verder studeren

Master

Vrijwel alle bacheloropleidingen hebben minimaal één master die daar direct op aansluit en in veel gevallen zijn er meerdere opties. Met een masteropleiding rond je je academische studie pas echt af. Het gehele masteraanbod van de Universiteit Leiden vind je op mastersinleiden.nl.

Pre-master

Kom je er na je bacheloropleiding achter dat je toch een master in een andere richting wilt gaan doen, maar heb je daar niet de juiste vakken voor op je lijst staan? Dan is het soms mogelijk om deficiënties tijdens de masteropleiding weg te werken. Is dat niet het geval, dan kun je je vaak door middel van een pre-master laten ‘omscholen’. Bekijk alle pre-masterprogramma’s van de Universiteit Leiden op mastersinleiden.nl.

Promoveren

Ben je een echte academicus? Of vind je het gewoon prachtig om een bepaald onderwerp helemaal uit te diepen en daar een proefschrift over te schrijven? Dan kun je overwegen om te promoveren aan de Universiteit Leiden. Je doet dan je PhD. Meer informatie daarover vind je op de universitaire website.

Naast je werk

Als je aan het werk gaat, betekent het niet dat je klaar bent met leren. Je kunt je hele leven lang blijven leren, bijvoorbeeld door het volgen van summer of winter schools of door activiteiten van Studium Generale bij te wonen. Of je kunt overwegen om naast je werk een tweede studie in deeltijd te volgen.

Studie in het buitenland

Heb je een opleiding afgerond aan de Universiteit Leiden, dan is het mogelijk om daarna een (tweede) masteropleiding te volgen in het buitenland.

Onderdeel van je studie

Je kunt tijdens je studie naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens je masteropleiding. Een tweejarige (research-)master biedt de beste mogelijkheid, gezien de langere duur van de master. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Zelfstandig naar het buitenland

Ga je zelfstandig naar het buitenland? Houd dan rekening met het volgende:

  • je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de buitenlandse universiteit;
  • als je bij een universiteit in Europa gaat studeren, kun je geen aanspraak maken op de Erasmusbeurs;
  • toelating is niet vanzelfsprekend, je moet voldoen aan de voorwaarden die de buitenlandse universiteit stelt;
  • het kan zijn dat er gevolgen zijn voor je studiefinanciering. Check dit bij DUO

Meer informatie

Stage in het buitenland

Het Erasmus+ programma biedt beurzen aan jonge alumni (afgestudeerd bachelor of master) om in het buitenland stage te lopen. 

Let op: het is niet mogelijk om je voor deze beurs aan te melden voor het academisch jaar 2022-2023.

Kijk op de Scholarships-pagina voor meer informatie en updates over 2023-2024 (in het Engels).

Loopbaanadvies of een baan vinden

Weet je nog niet precies wat je na je afstuderen wilt doen ? Of weet je al wel wat voor baan je wilt, maar weet je niet goed hoe je het sollicitatieproces moet aanpakken? Bekijk dan de informatie, tests en tips op de LU Career Zone. Wordt jouw vraag niet beantwoord op deze website of wil je in gesprek met een loopbaanadviseur? Neem dan contact op met de Career Services.

Oriëntatiejaar hogeropgeleiden

Voor internationale studenten is er de mogelijkheid om een oriëntatiejaar hogeropgeleiden te gaan doen na het afstuderen. Lees daarover meer op de Engelse versie van deze pagina.

Ambassadeurschap

De Universiteit Leiden werkt veel samen met alumni die op vrijwillige basis meewerken aan diverse activiteiten. Vrijwilligers begeleiden bijna-afgestudeerden of jonge alumni bij hun professionele ontwikkeling, organiseren (mede) activiteiten zoals lezingen of workshops of geven voorlichting aan (toekomstige) bachelor- en masterstudenten over studierichtingen, het werkveld en het Leidse studentenleven.

Ook alumni die in het buitenland wonen zijn van grote waarde voor de Universiteit Leiden. Verhuis je na je afstuderen naar het buitenland, dan kun je je bijvoorbeeld actief inzetten voor een chapter in je nieuwe land of stad, of als ambassadeur je ervaringen in Leiden delen met toekomstige studenten. 

Vrijwilliger of ambassadeur worden

De afdeling Development & Alumnirelaties biedt begeleiding en ondersteuning die nodig is om als vrijwilliger of ambassadeur aan de slag te gaan. Als je vrijwilliger of ambassadeur wilt worden, of hier vragen over hebt, stuur dan een e-mail aan info@alumni.leidenuniv.nl onder vermelding van "Vrijwilliger/Ambassadeur Universiteit Leiden".

Alumni

De Universiteit Leiden is trots op haar alumni. Zij dragen namelijk op allerlei manieren bij aan de groei en bloei van de universiteit. De afdeling Development & Alumnirelaties zet zich daarom in voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van al haar alumni.

Jonge Alumni Netwerk

Het Jonge Alumni Netwerk is er speciaal voor jonge alumni (t/m 35 jaar). Net afgestudeerd en in de eerste jaren van je carrière heb je immers behoefte aan andere zaken dan wanneer je carrière al volledig op de rit staat of misschien zelfs al is beëindigd.

Netwerken, je loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook gezelligheid zijn zaken die voorop staan bij het Jonge Alumni Netwerk. Het biedt je de gelegenheid om in contact te komen met andere jonge alumni en ervaringen uit te wisselen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en actief aan de slag te gaan met je carrière. Aanmelden doe je via jan@alumni.leidenuniv.nl.

Lerarenopleiding Filosofie

Eerstegraads lesbevoegdheid

Aan het bachelordiploma Wijsbegeerte is niet automatisch een lesbevoegdheid verbonden. Om een eerstegraads lesbevoegdheid te krijgen start een student die daarin is geïnteresseerd met de MA Philosophy 60 EC. Een student die zowel de bacjeloropleiding Wijsbegeerte als de MA Philosophy 60 EC heeft afgerond heeft toegang tot de éénjarige masteropleiding tot leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Filosofie, die wordt verzorgd door het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden. 

Afgestudeerden verkrijgen een tweede mastergraad en een eerstegraads lesbevoegdheid in de filosofie. De lerarenopleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. De opleiding start op 1 augustus van ieder jaar. Het is ook mogeliojk de de opleiding te starten op 1 januari.

Vakdidacticus filosofie

Studenten die belangstelling hebben voor de lerarenopleiding wordt geadviseerd contact op te nemen met de vakdidacticus filosofie, die verbonden is aan het ICLON. Hij kan de nodige informatie geven over de opzet en selectieprocedure van de lerarenopleiding, alsmede over de inhoud van de Educatieve minor. 

Drs. D.H. Oosthoek  
ICLON, Afdeling Voortgezet Onderwijs, Lerarenopleiding 
Willem Einthovengebouw  
Wassenaarseweg 62A, 2333 AL Leiden 
Kamer B3.44 
Tel. 071 527 3389 
doosthoek@iclon.leidenuniv.nl
www.universiteitleiden.nl/iclon

Meer informatie

In september 2011 is de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) gestart met een beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ). Het is de eerste beroepsopleiding op dit gebied in Nederland en Vlaanderen.

Wat is filosoferen met kinderen en jongeren?

De belangstelling voor Filosoferen met kinderen en jongeren groeit. Erkend wordt meer en meer dat zelfstandig denken en oordelen, een onderzoekende en open houding, het voeren van een gesprek, respectvol omgaan met opvattingen van anderen, belangrijke vaardigheden zijn die mensen nu en in de toekomst nodig hebben. Kinderen en jongeren kunnen dat leren door een methode die Filosoferen met Kinderen (en Jongeren) genoemd wordt. 

De afgelopen jaren zijn er allerlei boeken en (les)methoden over Filosoferen met kinderen en jongeren verschenen. Toch is het nog een hele kunst een goed filosofisch gesprek te voeren met jongeren. Deze beroepsopleiding beoogt de deelnemers de vaardigheden, kennis en houding aan te leren die nodig zijn om filosofische gesprekken met kinderen en jongeren te kunnen voeren. Die vaardigheden zijn onder meer het kiezen van de juiste stimulus om een gesprek te beginnen, het stellen van de juiste vragen en het bevorderen van interactie. Deze vaardigheden leert u op 10 zaterdagavonden en zondagen in de sfeervolle Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren is bedoeld voor iedereen die met jongeren van vier tot achttien jaar oud werkt, of van plan is dat te gaan doen, in een educatieve context (onderwijs, buurt- en jongerenwerk, jeugdhulpverlening en kunsteducatie) en de wens heeft hen door middel van het voeren van filosofische gesprekken te leren zelf na te denken, kritisch te denken, democratisch te denken, analytisch te denken etc. 

Deelnemers met ervaring met kinderen/jongeren maar weinig of geen kennis van de filosofie zullen in de zelfstudie-uren vooral moeten werken aan de benodigde achtergrondkennis van de filosofie. Deelnemers met kennis van de filosofie, maar weinig ervaring met kinderen/jongeren, zullen vooral moeten leren herkennen hoe zij filosofisch denken. Voor alle deelnemers geldt dat zij achtergrond informatie zullen krijgen over het ontstaan, de geschiedenis en de huidige positie van filosoferen met kinderen en jongeren (in Nederland, Vlaanderen en internationaal). 

Toelatingsvoorwaarden

Een belangrijkste voorwaarde voor toelating tot de Beroepsopleiding FMKJ is motivatie en enthousiasme om goede filosofische gesprekken met kinderen en jongeren te willen leren voeren. Een tweede toelatingseis is een afgeronde HBO-opleiding of wetenschappelijke opleiding. 

Meer informatie: website ISVW

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.