Universiteit Leiden

nl en

Uittreksels en verklaringen

Examenverklaring

Als de periode tussen het afstuderen en de diploma-uitreiking vrij lang is, maar je wilt al wel een bewijs van je afstuderen, dan kan de examencommissie een examenverklaring uitgeven. Je kunt daarvoor bij de studieadviseur of -coördinator van je opleiding terecht.

Gewaarmerkte kopie

Heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma of cijferlijst nodig? Download dan een officieel uittreksel van je diplomagegevens uit het diplomaregister van DUO. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie.

Kun je geen uittreksel downloaden uit het diplomaregister van DUO? Dan kun je een gewaarmerkte kopie aanvragen bij de universiteit. Bekijk op het tabblad van je opleiding of faculteit hoe je dit doet. Staat het niet op het tabblad? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Legaliseren van je diploma

In sommige gevallen moet je zorgen voor een gelegaliseerde versie van je diploma, bijvoorbeeld als je gaat studeren of werken in het buitenland. Dit regel je via DUO.

Gewaarmerkte cijferlijsten

Je kunt een gewaarmerkte cijferlijst opvragen bij de balie van het OIC (tijdens openingstijden) op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. De uitdraai is met of zonder onvoldoendes en kan in het Nederlands of Engels. 
Let op: we draaien aan de balie alleen standaardcijferlijsten uit. Heb je specifieke wensen, dan kun je een cijferlijst via de uMail aanvragen. 

Ingeschreven studenten kunnen via uMail een cijferlijst aanvragen onder vermelding van het studentnummer. De gewaarmerkte cijferlijst wordt dan in PDF-formaat naar je uMail gestuurd.

Indien je de cijferlijst per post wenst te ontvangen dan kun je deze aanvragen via uMail met vermelding van het studentnummer en de adresgegevens (die overeenkomen met de adresgegegens in uSis). De cijferlijst wordt naar het bij ons bekende correspondentieadres gestuurd. Klopt dit adres niet, dan dien je dit eerst zelf in Studielink te wijzigen. 

Oud-studenten dienen ivm de persoonsverificatie een scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 

We streven ernaar om cijferlijsten binnen 3 werkdagen te versturen.

Verklaringen

In het diplomaregister van DUO kun je zelf een digitaal uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Dit uittreksel kun je gebruiken voor bijvoorbeeld een sollicitatie of nieuwe opleiding. Het heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Voor meer officiële doeleinden kan het OIC een verklaring opstellen (Nederlands/Engels). Hierin staan de behaalde cijfers, de betreffende studierichting en/of eventueel wanneer het propedeuse-, bachelor,- doctoraal- of masterexamen is behaald. De verwerkingstermijn bedraagt ongeveer 2 weken. In drukke periodes kan dit oplopen tot drie weken. Aanvragen kan aan de balie of per e-mail (ingeschreven studenten via de uMail, oud-studenten dienen een scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie