Universiteit Leiden

nl en

Welkom bij de Universiteit Leiden

Binnenkort begint jouw studententijd aan de Universiteit Leiden. Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om snel je weg te vinden en je optimaal voor te bereiden.

Start de Academische Pabo goed

Je gaat beginnen aan de Academische Pabo Leiden. Van harte welkom! Je hebt vast allerlei vragen over de start van je studie. Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Lees alles aandachtig door zodat je goed voorbereid aan je nieuwe opleiding begint.

Het onderwijs van het universitaire deel van de Academische Pabo zal vanaf 6 september a.s. gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek gegeven worden in de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). Op grond van de Coronamaatregelen voor het Hoger Onderwijs mogen er niet meer dan 75 studenten tegelijkertijd aanwezig zijn in een onderwijsruimte. Dat betekent dat alle werkgroepen gewoon fysiek gegeven worden in de FSW. Grote hoorcolleges (met meer dan 75 studenten) zullen in blok 1 echter online in de vorm van weblectures gegeven worden. Zodra de overheid de maatregelen verruimt worden ook de hoorcolleges fysiek gegeven. Daarover ontvangen jullie tijdig bericht. In het rooster kun je zien of een college fysiek wordt gegeven (dan staat er een zaalnummer in het rooster) of online (dan staat er ONLINE in het rooster).

Op maandag 6 september verwachten we de eerstejaars van de Academische Pabo (exact 75 studenten) om 9.15 uur in zaal SC01 van de FSW. Aansluitend hebben jullie je eerste Tutoraatsbijeenkomst, eveneens in de FSW.

We gaan ervan uit dat je inschrijving als student bij zowel Hogeschool Leiden als bij de Universiteit Leiden (bijna) voltooid is. Dat is het geval als je alle benodigde stappen hebt gezet en je collegegeld hebt voldaan aan de Hogeschool Leiden. Het is van groot belang je inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken, zodat je bij het begin van het collegejaar toegang hebt tot alle (ICT)-voorzieningen van zowel de hogeschool als de universiteit.

We willen je graag uitnodigen voor verschillende introductieactiviteiten:

  • Van 12 t/m 21 augustus vindt de El Cid-week plaats. Dit is een algemene kennismaking met de stad Leiden voor de nieuwe studenten van alle opleidingen. Daarnaast zetten alle culturele, religieuze, sport-, muziek- en gezelligheidsverenigingen in Leiden hun deuren (digitaal) voor je open zodat je overal een kijkje kunt nemen. Op www.elcidweek.nl kun je lezen hoe je je aan moet melden. Deelname is niet verplicht maar wel aan te raden omdat het een mooie kennismaking is met studeren in de stad Leiden.

Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september staat de introductie van de Academische Pabo op het programma. Daar lees je hieronder meer over.

We starten het studiejaar goed door de eerste drie dagen op kamp te gaan!

Van maandag 30 augustus tot en met woensdag 1 september vindt het introductiekamp plaats in Schoorl (Noord-Holland). Houd er dus rekening mee dat je deze dagen weg bent. De heen- en terugreis vinden op eigen gelegenheid plaats.

De kosten voor het kamp bedragen 80 euro p.p. inclusief overnachtingen en maaltijden tijdens het kamp en exclusief reiskosten. De kosten betaal je als volgt. Maak € 80,- over op rekeningnummer NL48 RABO 0160612276 ten name van Stichting Hogeschool Leiden, onder vermelding van ‘Kamp ACPA 1’ en je studentnummer van de hogeschool.

We rekenen erop dat iedereen deelneemt aan het kamp. Mochten er omstandigheden zijn waardoor deelname lastig is, neem dan contact op met Daniël Nieuwenhuizen: nieuwenhuizen.d@hsleiden.nl. Ook dieetwensen voor de maaltijden kun je vóór 24 augustus doorgeven aan Daniël Nieuwenhuizen.

Donderdag 2 september word je ’s middags verwacht op de op de Hogeschool Leiden voor een kennismaking met het gebouw en de faciliteiten van de hogeschool.

Vrijdag 3 september vinden de eerste reguliere lessen plaats op de hogeschool.

Op maandag 6 september word je om 9.15 uur verwacht op de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) voor een welkomstcollege, samen met de eerstejaars studenten van de reguliere Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Dit college wordt gegeven in zaal SC01.

Aansluitend vindt van 11.00 tot 13.00 uur in de FSW de eerste Tutoraatsbijeenkomst plaats. Tijdens het introductiekamp hoor je in welke zaal dat zal zijn.

Vanaf dinsdag 7 september vindt het onderwijs plaats volgens het rooster.

Informatie over de universitaire vakken van de Academische Pabo staat in de Studiegids. Per vak is hierin een uitgebreide beschrijving van de inhoud, literatuur en onderwijs- en toetsvorm te vinden. Daarnaast heeft ieder vak een eigen module met meer informatie in de digitale leeromgeving Brightspace.

Het digitale rooster van de universitaire vakken vind je in MyTimetable. Eventuele wijzigingen worden hierin bekend gemaakt, dus raadpleeg het rooster regelmatig.

Informatie over de pabovakken (inhoudelijk en rooster) staat in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Hogeschool. Hierop kun je inloggen met het account dat je van de pabo/Hogeschool Leiden ontvangt. In de eerste week van de studie wordt je uitgelegd hoe dat precies werkt.

Vanaf blok 1 loop je elke dinsdag stage op een basisschool. De stageplaatsen worden door het Stagebureau van de pabo geregeld. Mocht je vóór de start van het studiejaar een ander adres krijgen, omdat je bijvoorbeeld een kamer hebt gevonden in Leiden, geef deze adreswijziging dan zo snel mogelijk door aan het Stagebureau: hpol.stage@hsleiden.nl

Het Stagebureau kan dan een stageschool zoeken in de buurt van je (nieuwe) adres.

Universitaire vakken

In het universitaire deel van de Academische Pabo moet je je voor alle vakken inschrijven via uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 (d.w.z. blok 1 en blok 2) en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2 (blok 3 en blok 4).

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule én voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

LET OP: in het eerste semester schrijven wij je in voor de universitaire vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van de vakken uit semester 1. Mocht je een vak uit het eerste semester niet bij het eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak uit semester 1. Het inschrijven voor tentamens en herkansingen is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Voor alle vakken van semester 2 moet je je zelf inschrijven. Dat kan vanaf medio december 2021.

Lees meer over inschrijven voor vakken en tentamens (onder ‘Lees meer’) ››

Pabovakken

Voor de pabovakken hoef je je niet in te schrijven. Ook voor de tentamens van de pabovakken is inschrijven niet nodig.

Boeken Academische Pabo (deel pabo)

De boeken die je voor de pabovakken moet aanschaffen, staan in een overzichtelijke boekenlijst.

Boeken Academische Pabo (deel universiteit)

Alle boeken die je aan moet schaffen voor jaar 1, semester 1 van de Academische Pabo vind je in de webshop van Studievereniging Emile. Als je lid wordt van Studieverenging Emile, kun je je studieboeken met korting aanschaffen via hun webshop. De boeken staan ook in de vakbeschrijvingen in de Studiegids. Je kunt studieboeken natuurlijk ook bestellen bij de boekhandel.

Onderwijs aan de Academische Pabo Leiden speelt zich niet alleen binnen de hogeschool en de universiteit af. Wij willen ons programma verrijken en je inspireren door ook onderwijs aan te bieden buiten de muren van onze opleiding. Het introductiekamp hoort daar ook bij. Hier zijn kosten aan verbonden (zie hierboven).

Studievereniging Emile is een vereniging voor alle studenten Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Zij organiseren excursies, activiteiten en reizen. Als je lid wordt van Emile, krijg je 10% korting op je studieboeken.

Bovendien organiseert Emile een kennismaking voor nieuwe studenten: lees alle informatie over de speciale eerstejaarsactiviteit in onderstaande brochure. Je kunt Emile ook volgen op Facebook en Instagram.

In deze pdf lees je alles over de studievereniging Emile ››

Natuurlijk! Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft een Opleidingscommissie (OCP). Hierin denken en adviseren studenten en docenten met elkaar over onderwijszaken. De OCP geeft gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en de opbouw van het onderwijsprogramma en over de onderwijsfaciliteiten. Ieder jaar zijn er verkiezingen voor de studentleden van de OCP.

Ook is er een speciale Academische Pabo-studentenraad, waarin studenten en docenten met elkaar in gesprek gaan over het curriculum, de kwaliteit van het onderwijs en aanverwante zaken. Deze raad organiseert verder interessante symposia, lezingen en borrels. Vanuit de raad neemt een afvaardiging deel aan de Opleidingscommissie van de pabo, die een vergelijkbare functie heeft als de Opleidingscommissie van Pedagogische Wetenschappen.

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen geeft een Wegwijsboekje uit. Hierin vind je allerlei informatie die je kan helpen snel je weg te vinden binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen en de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW).

Download het Wegwijsboekje Pedagogische Wetenschappen ››

De pabo heeft een digitale Studiegids met allemaal praktische en organisatorische informatie. Deze is te vinden op de Elektronische Leeromgeving (ELO).

Voorzieningen pabo-deel

Heb je dyslexie, dan kun je extra tijd en vergrote letters bij toetsen aanvragen. Kom voor het aanvragen van deze voorzieningen in de eerste weken van september op het spreekuur van het Studentendecanaat: iedere werkdag tussen 13.00 en 15.00 uur in Z0.024. Neem dan ook het origineel van je dyslexieverklaring mee.

Andere functiebeperking of niet genoeg aan de standaardvoorzieningen?

Verwacht je tijdens je studie tegen belemmeringen aan te lopen die extra voorzieningen vragen? Dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek kijken we naar welke voorzieningen jou kunnen helpen.

Plan je intake direct in de agenda van de decaan van jouw opleiding.

Of stuur een mail en vermeld jouw gegevens, de naam van je opleiding, je studentnummer en de aard van je functiebeperking.

Neem altijd een officiële (medische) verklaring mee

Als je voorzieningen wilt aanvragen, heb je een originele verklaring van je functiebeperking nodig. Deze moet afgegeven zijn door een erkende deskundige. Heb je een intakegesprek gepland? Neem je verklaring dan meteen mee.

Je (medische) gegevens worden alleen gebruikt voor het aanvragen van voorzieningen bij examencommissie en/of onderwijsmanager. Ze zullen niet aan derden worden verstrekt.

Voorzieningen universitaire deel

Voor voorzieningen bij het universitaire deel van de Academische Pabo neem je contact op met Jacquy Bouwer, de studieadviseur.

Met vragen over het universitaire deel van de Academische Pabo kun je terecht bij het facultaire Onderwijs Servicecentrum (OSC) op de begane grond van de faculteit. Dat is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen.

Ook kun je altijd terecht bij Jacquy Bouwer, de studieadviseur van de Academische Pabo.

Vragen over het pabodeel van de Academische Pabo kun je op de Hogeschool stellen aan de medewerkers van Studentzaken. Je vindt hen in de FO-gang. Ze zijn ook telefonisch bereikbaar via: 071 - 518 88 81 of per mail studentzaken@hsleiden.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.