Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Services kunnen je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

De vrije keuzeruimte in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken. Deze keuzevakken kunnen ook onderdelen zijn van een minor (met uitzondering van vakken die worden aangeboden in een minor van de eigen opleiding).

Criteria

Aan een studieverblijf in het buitenland zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Je moet vooraf voldoende studiepunten hebben behaald.
 • Voor sommige universiteiten geldt een minimaal cijfergemiddelde.
 • De buitenlandse studie-activiteiten passen bij de opleiding.
 • Je verblijf in het buitenland mag geen studievertraging opleveren.

Meer informatie

Studeren in het buitenland

e-Studiegids: BSc Politicologie

e-Studiegids: BSc Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

Voorwaarden

Ook aan het lopen van een stage binnen het kader van je opleiding zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Je hebt voldoende studiepunten behaald.
 • De stage past in het studieprogramma.
 • De stage levert geen studievertraging op.
 • De stage heeft een bepaalde omvang.

Meer informatie

› Stage lopen

e-Studiegids: BSc Politicologie

e-Studiegids: BSc Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

Criteria

Keuzevakken kunnen worden opgenomen in je vrije keuzeruimte, mits deze

 • onderdeel uitmaken van een bacheloropleiding WO/minor of is vermeld in de keuzevakkengids of je de betreffende vakken hebt gevolgd in het kader van studeren aan een buitenlandse universiteit;
 • literatuurstudie omvatten;
 • worden afgesloten met een schriftelijk werkstuk of tentamen;
 • inhoudelijk niet teveel overlappen met vakken uit het verplichte politicologie-curriculum;
 • zijn goedgekeurd door de Examencommissie.

Let op: doe je twee studies, dan kun je vakken van een tweede opleiding niet ‘dubbel’ gebruiken als keuzevakken bij je eerste opleiding (of andersom).

Meer informatie

e-Studiegids: BSc Politicologie

e-Studiegids: BSc Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

Keuzevakken gegeven door andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten

Goedkeuring van de Examencommissie verkrijg je door een verzoekschrift in te dienen. Dat gaat als volgt:

1. Ga in uSis naar 'studievereisten';

2. Klik op een van de "dummyvakken" onder Bachelor Internationale Betrekkingen en Organisaties jaar 3 keuzeruimte / Bachelor Politicologie jaar 3 Keuzeruimte;

3. Kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'extern onderwijs';

4. Vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt volgen;

5. Klik op 'indienen'.

Na goedkeuring wordt het vak opgenomen in je ‘studievereisten’. Na het behalen van het keuzevak moet je een schriftelijk bewijs van het tentamencijfer inleveren bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Dit bewijs moet ondertekend en gewaarmerkt zijn door de universiteit waar je het vak gevolgd hebt.

Let op: voor een juiste vermelding op je diploma dien je de zowel de Nederlandstalige als Engelstalige titels van de betreffende keuzevakken aan te leveren!

Voor het indienen van verzoekschriften zie ook uSis Online help.

Keuzevakken gegeven door een andere opleiding van de Universiteit Leiden

Goedkeuring van de Examencommissie verkrijg je door een verzoekschrift in te dienen. Dat gaat als volgt:

1. Ga in uSis naar 'studievereisten';

2. Klik op een van de “dummyvakken” onder Bachelor Internationale Betrekkingen en Organisaties jaar 3 keuzeruimte / Bachelor Politicologie jaar 3 Keuzeruimte;

3. Kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'vervanging';

4. Vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt gaan volgen;

5. Klik op 'indienen'.

Na goedkeuring wordt het vak opgenomen in je ‘studievereisten’. Na het behalen van het vak wordt het tentamencijfer automatisch verwerkt in je studievereisten.

Voor het indienen van verzoekschriften zie ook uSis Online help.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.