Universiteit Leiden

nl en

Keuzeruimte

Vrijwel elke opleiding biedt keuzeruimte in het studieprogramma. Die ruimte kun je op verschillende manieren invullen.

Hoeveel keuzeruimte heb ik?

De hoeveelheid keuzeruimte verschilt per opleiding. Bekijk in de Studiegids hoeveel keuzeruimte jouw opleiding biedt.

Minor

Een minor is een door de universiteit vastgesteld samenhangend pakket van vakken. Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Je kunt een minor volgen in Leiden, maar ook bij andere universiteiten. De Universiteit Leiden heeft hierover speciale afspraken gemaakt met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer over minoren.

Keuzevakken

Je kunt ook zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instellingen voor hoger onderwijs een eigen vakkenpakket samenstellen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Naar het buitenland

Je kunt de keuzeruimte gebruiken om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of een onderzoeksproject. Lees meer over studeren in het buitenland of neem contact op met je buitenlandcoördinator of studieadviseur voor de mogelijkheden binnen jouw studie.

Stage

Je kunt je keuzeruimte ook invullen met een stage of onderzoeksproject. De stage- of onderzoekscoördinator kan je daar over informeren. Ook de Career Services kunnen je hierbij helpen.

Toestemming examencommissie

Als je kiest voor een volledige minor in Leiden, Delft of Rotterdam hoef je in principe geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor alle andere opties om de keuzeruimte te vullen moet dat wel. In de Studiegids en in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding vind je meer informatie.

Keuzeruimte: vakken die je kunt kiezen (60 ec)

In de tweede helft van het tweede studiejaar en in het derde studiejaar kun je vakken kiezen; dit is de keuzeruimte. 

Voorwaarden

De keuzeruimte omvat 60 ec. In principe zijn vakken vrij te kiezen, maar er zijn twee voorwaarden:

  1. Je moet 30 ec besteden aan specialisatiecursussen.
  2. Van de overige 30 ec dient minstens 5 ec op niveau 300 of hoger behaald te worden.

De overige 30 ec

De overige 30 ec kun je naar eigen inzicht besteden aan vakken binnen of buiten de psychologie. Je kunt denken aan:

  • extra specialisatiecursussen
  • keuzevakken binnen psychologie
  • keuzevakken buiten psychologie
  • minor (in je derde jaar)
  • uitwisseling naar het buitenland (in je derde jaar)
  • virtual exchange vakken

Je kunt vakken kiezen van alle universitaire programma’s, zolang de vakken van academisch niveau zijn en niet overlappen met onderwerpen die deel uit maken van het Leidse psychologie programma. Deze vakken hoeven niet per se een inhoudelijk relatie te hebben met psychologie. Een lijst met keuzevakken van de Universiteit Leiden vind je in de e-Studiegids 
NB: Dit moet je wel aanvragen.

Van deze 30 ec moeten tenminste 5 ec het niveau van 300 of hoger hebben

Je kunt de keuzeruimte ook vullen door een minor te doen. Een minor is een samenhangend pakket van vakken van een andere opleiding. Een minor omvat 30 ec.
NB: Minoren binnen Psychologie voegen niets toe aan je eigen studie en zijn daarom niet toegestaan.
(Interdisciplinaire) minoren

Je kunt ook kiezen om de keuzeruimte van 30 ec in te vullen met vakken van een universiteit in het buitenland. Je kunt tijdens deze buitenlandervaring keuzevakken doen binnen of buiten de psychologie. Je mag echter geen specialisatiecursussen in het buitenland doen. Ben je geïnteresseerd in een internationale ervaring?
Studeren in het buitenland

Het is ook mogelijk om vakken te volgen aan een andere Nederlandse universiteit, voor zover de Universiteit Leiden deze vakken niet zelf aanbiedt. Als je collegegeld hebt betaald voor de Universiteit Leiden, hoef je geen extra collegegeld te betalen voor de vakken bij een andere universiteit. Dit geldt voor keuzevakken binnen en buiten van psychologie. Dit moet je wel aanvragen. Ook moet je natuurlijk toestemming hebben van de andere universiteit om het vak te volgen.

Ben je je aan het oriënteren op een masteropleiding MSc in Psychology en wil je alvast weten welke keuzevakken er beschikbaar zijn? Kijk dan naar de lijst op 'Keuzeruimte masterprogramma Psychologie'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.