Universiteit Leiden

nl en

Minoren

De bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden hebben een major-minorstructuur, met een keuzeruimte van 15 tot 30 studiepunten (EC). Deze ruimte kun je onder andere gebruiken om een minor te volgen.

Extra plaatsen vanwege coronavirus

Een minor is een goed alternatief voor bachelorstudenten die vanwege het coronavirus niet voor hun studie naar het buitenland kunnen. Daarom zijn er voor collegejaar 2021-2022 extra plaatsen in de minoren beschikbaar.

Via deze website houden we je op de hoogte.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend, beredeneerd vakkenpakket met inleidende vakken gevolgd door een verdieping in het thema van de minor, zodat ook studenten die minder vertrouwd zijn met het vakgebied het onderwijs kunnen volgen.

Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Met een goed gekozen minor vul je je eigen opleiding aan met kennis, inzicht en vaardigheden, eventueel uit andere disciplines. Een minor kan je ook helpen om je voor te bereiden op een master.

Qua onderwijsniveau kun je een minor het best volgen in het derde jaar van je bachelor.

Aanbod

Minoren in Leiden

De Universiteit Leiden biedt ca. 50 minoren aan:

Minoren aan TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw met elkaar samen, hierdoor kun je makkelijk een minor aan de TU Delft of de Erasmus Universiteit volgen. Tijdens de aanmeldperiode voor Leidse studenten reserveren de TU Delft en de Erasmus Universiteit in april en mei een derde van hun minorplaatsen voor studenten van de Universiteit Leiden. Net als een studieverblijf in het buitenland of een stage verrijkt een minor in Delft of Rotterdam je studie, je studentenleven én je cv.

Gezamenlijke minoren Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE)

De samenwerkende universiteiten bieden ook gezamenlijke minoren aan. Hierin word je begeleid door docenten van de betrokken universiteiten en werk je samen met studenten van verschillende opleidingen aan multidisciplinaire vraagstukken.

De gezamenlijke minoren in 2021-2022 zijn: 'African Dynamics', 'Frugal Innovation for Sustainable Global Development', 'Geo-resources for the future', 'Responsible Innovation', 'Security, Safety and Justice', 'Smart and Shared Cities' en 'Sustainable Chemistry and Biotechnology'.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Toelatingseisen

 • Je moet ingeschreven staan als bachelorstudent aan de Universiteit Leiden.
 • Het minoronderwijs mag niet overlappen met je reguliere studie. Twijfel je? In het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van jouw opleiding lees je welke minoren je niet kunt volgen vanwege overlap.
 • Als je maar een deel van een minor wilt volgen, heb je toestemming van  de Examencommissie nodig.
 • Voor sommige minoren gelden aanvullende eisen, zoals een specifieke opleiding of selectieprocedure. Bekijk de eisen van Leidse minoren in de Studiegids. Bekijk voor minoren in Delft en Rotterdam de websites van TU Delft of Erasmus. Bekijk de opleidingseisen van de minoren in Delft en Rotterdam in de Toelatingsmatrix TU Delft (pdf) en de Toelatingsmatrix Erasmus (pdf).

Qua onderwijsniveau kun je een minor het best volgen in het derde jaar van je bachelor. Dit is echter geen eis, slechts een advies.

Aanmelden

Wanneer?

Soort minor Instelling Aanmeldperiode
Selectieminoren* TU Delft, Erasmus, LDE, Leiden 1 april 13 uur t/m 15 april
Minoren zonder selectie TU Delft, Erasmus, LDE 3 mei 13 uur t/m 31 mei
  Leiden

3 mei 13 uur t/m 15 juli

* Een selectieminor is een minor waarvoor een selectieprocedure geldt. Of een minor een selectieminor is, lees je in de beschrijving in de Studiegids of op de websites van TU Delft en Erasmus.

Hoe?

 • Elke minor heeft een beperkt aantal plaatsen. Voor toewijzing van de plaatsen geldt first come, first served (behalve bij de selectieminoren*). Meld je dus op tijd aan.
 • Je kunt maar één minor volgen. Meld je alleen aan voor die ene minor; op die manier hebben je medestudenten ook kans op een plek.
 • Als je op een wachtlijst staat voor de minor van je eerste keuze, mag je je wel voor een tweede minor aanmelden.
 • Je kunt je aanmelding tot het eind van de aanmeldperiode wijzigen of annuleren.
Minoren bij de Universiteit Leiden
 • Je schrijft je in via uSis.*
 • De studieactiviteitcode die je daarvoor nodig hebt, vind je in de Studiegids.
 • Meld je via uSis weer af als je besluit een minor niet te volgen. Zo komt er een plaats vrij voor een ander.

*Uitzondering: Studenten van de bacheloropleidingen Klinische Technologie en Life Science & Technology schrijven zich in via Osiris.

Minoren bij TU Delft, Erasmus Universiteit en LDE-minoren
 • Je schrijft je in via uSis.*
 • De studieactiviteitcode die je daarvoor nodig hebt, vind je in de Toelatingsmatrix TU Delft (pdf)/Toelatingsmatrix Erasmus (pdf), of door te zoeken op naam in uSis (LDE-minor).
 • Je mag slechts één aanmelding doen voor een minor bij de TU Delft, bij de Erasmus Universiteit Rotterdam of een van de gezamenlijke LDE-minoren.​ Let op: het is wel technisch mogelijk om meerdere aanmeldingen te doen, maar zodra de aanmelddeadline verstreken is, worden alle aanmeldingen behalve de eerste automatisch geannuleerd. Zorg er dus voor dat op dat moment alleen de minor van jouw voorkeur in uSis staat.

*Uitzondering: Studenten van de bacheloropleidingen Klinische Technologie en Life Science & Technology schrijven zich in via Osiris.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van een minor? Neem contact op met de contactpersoon die in de Studiegids bij de minor vermeld staat.

Heb je andere vragen? Bekijk eerst de Veelgestelde vragen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Studielijn via studielijn@leidenuniv.nl of 071-527 11 11.

Minoren van FGGA

De faculteit Governance and Global Affairs biedt in 2021-2022 de volgende minoren aan:

Overzicht van minoren

Kijk in de e-Studiegids voor een overzicht van de minoren die de Universiteit Leiden aanbiedt.

Studiegids

Voorbereidingen FGGA minoren

Geen student bij Universiteit Leiden, maar start jij wel met één van onze minoren? Klik op jouw minor en vind meer informatie over je rooster, Usis, Brightspace, de studentenwebsite en meer.  

Er zijn meerdere mogelijkheden om de vrije keuzeruimte van 30 ECTS in het derde bachelorjaar in te vullen: studeren in het buitenland, uitvoeren van een stage of volgen van keuzevakken of minor.

Er zijn verschillende minoren beschikbaar; minoren waar je meer kunt leren over bedrijfskunde of geschiedenis, maar ook kun je je verdiepen in taal en cultuur of kunst en muziek. Studenten kunnen alle aangeboden keuzevakken en minoren binnen de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft (LDE) volgen om de vrije keuzeruimte van 30 ects in te vullen. Uitzonderingen hierop zijn de vakken of minoren met een ingangseis en (vakken van) minoren genoemd in art. 3.2.6 van het OER Bestuurskunde. Kijk voor de minoren die door de Erasmus en TU Delft aanboden worden op de respectievelijke websites.

Voor keuzevakken en minoren die je bij de Universiteit Leiden volgt, moet je een verzoekschrift type ‘Vervanging’ indienen via uSis. Voor keuzevakken en minoren die je bij de TU Delft of Erasmus Universiteit volgt hoef je geen extra toestemming te vragen aan de examencommissie, maar moet je een ander verzoekschrift indienen, nl type ‘Extern Onderwijs’.

Wil je een keuzevak of minor buiten het bovenstaande LDE verband volgen, dan is vooraf toestemming van de Examencommissie nodig. Dien daartoe tijdig een verzoekschrift type ‘Extern Onderwijs’ in via uSis en stuur bewijsstukken naar de examencommissie.

Studenten kunnen hun plannen voor het invullen van de vrije keuzeruimte bespreken tijdens het Studieplangesprek, maar studenten kunnen hun plannen ook in een losse afspraak bespreken met de studieadviseurs.

 

Welke minoren mogen niet?
Deze minoren, van de Universiteit Leiden, van de TU Delft of van de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen niet worden gekozen (ook niet losse vakken uit deze minoren), omdat de inhoud geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte onderdelen van Bestuurskunde:

 • Public Administration: Multi-Level Governance, Universiteit Leiden
 • Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management, Universiteit Leiden
 • Voor de afstudeerrichting EBM: Economie en Beleid, Universiteit Leiden (BBO’ers mogen de minor Economie en Beleid wel volgen maar kiezen een alternatief voor het vak Inleiding Economie.)
 • Beleid en Management in de Publieke Sector, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • International and European Politics, Erasmus Universiteit Rotterdam

De volgende, door de faculteit Rechtsgeleerdheid verzorgde, onderwijseenheden kunnen niet worden gebruikt voor de invulling van de keuzeruimte:

 • Voor de afstudeerrichting BBO: Oriëntatievak Recht en Economie, Economie in hoofdlijnen, Principles of economics, Openbare financiën.
 • Voor de afstudeerrichting EBM: Oriëntatievak Recht en Economie, Economie in hoofdlijnen, Principles of economics, Openbare financiën, Hervorming sociale regelgeving, Sociale zekerheid, Economic policy in the EU, Marktwerkingsvraagstukken.

Vermoed je overlap met je verplichte Bestuurskundevakken? Bv. doordat het gegeven wordt door een Bestuurskunde docent of omdat b.v dezelfde literatuur gebruikt wordt? Dien dan een verzoek in bij de Examencommissie met de vraag of je dat vak mag volgen. Zeker als je een vak gaat volgen van de afdeling Economie van de Faculteit Rechten is er kans op overlap met onze EBM/ economie-vakken. Het is aan te raden dit minimaal zes weken voor de start van het vak te doen. Vraag je geen toestemming en blijkt later dat het vak te veel overlap heeft, dan kan het vak niet in de vrijekeuzeruimte gezet worden.

Check sowieso de OER als je twijfelt of de minor die jij op het oog hebt (teveel) overlap heeft.

Als je een minor van een andere universiteit op het oog hebt, vraag dan vooraf toestemming aan onze examencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.