Universiteit Leiden

nl en

Minoren

De meeste bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden hebben een major-minorstructuur, met een keuzeruimte van 15 tot 30 studiepunten (EC). Deze ruimte kun je onder andere gebruiken om een minor te volgen.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend, beredeneerd vakkenpakket. Het minoronderwijs is logisch qua opbouw en samenhang, met inleidende vakken gevolgd door een overzicht van de belangrijkste thema's in het vakgebied, zodat ook studenten die minder vertrouwd zijn met het vakgebied het onderwijs kunnen volgen.

Met een minor kun je je oriënteren buiten de grenzen van je eigen opleiding. Met een goed gekozen minor vul je je eigen opleiding aan met kennis, inzicht en vaardigheden, eventueel uit andere disciplines. Een minor kan je ook helpen om je voor te bereiden op een master.

Je mag een minor volgen zodra je je propedeuse hebt gehaald. Qua onderwijsniveau kun je een minor het best volgen in het derde jaar van je bachelor. Je moet een minor in ieder geval binnen een jaar afronden, omdat het aanbod jaarlijks wisselt.

Aanbod

Minoren in Leiden

De Universiteit Leiden biedt ca. 50 minoren aan:

Minoren aan TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw met elkaar samen, ook op het gebied van minoronderwijs. Tijdens de aanmeldperiode voor Leidse studenten reserveren de TU Delft en de Erasmus Universiteit een derde van hun minorplaatsen voor studenten van de Universiteit Leiden. Net als een studieverblijf in het buitenland verrijkt een minor in Delft of Rotterdam je studie, je studentenleven én je cv.

Gezamenlijke minoren Leiden-Delft-Erasmus (LDE)

De samenwerkende universiteiten bieden ook gemeenschappelijke minoren aan. Hierin word je begeleid door docenten van de betrokken universiteiten en werk je samen met studenten van verschillende opleidingen aan multidisciplinaire vraagstukken. De gezamenlijke minoren in 2019-2020 zijn: ‘Responsible Innovation’, ‘Security, Safety and Justice’, ‘Geo-resources for the future’, 'Frugal Innovation for Sustainable Global Development' en ‘African Dynamics’.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Toelatingseisen

 • Je moet ingeschreven staan als bachelorstudent aan de Universiteit Leiden.
 • Je moet je propedeuse gehaald hebben.
 • Het minoronderwijs mag niet overlappen met je reguliere studie.
 • Voor een minor van 15 studiepunten (EC) heb je toestemming van  de Examencommisie nodig.
 • Bepaalde minoren zijn alleen toegankelijk voor studenten van specifieke opleidingen of vereisen dat je een selectieprocedure doorloopt. Bekijk in de toelatingsmatrix of jouw opleiding toegang geeft tot de (selectie voor de) minor van jouw keuze.
 • Voor sommige minoren gelden aanvullende eisen. Je vindt deze in de beschrijving van de minoren in de Studiegids.

Qua onderwijsniveau kun je een minor het best volgen in het derde jaar van je bachelor. Dit is echter geen eis, slechts een advies.

Aanmelden

Beperkt aantal plaatsen

Het aantal studenten dat kan deelnemen aan een minor is beperkt. Voor toewijzing van de plaatsen geldt first come, first served (behalve bij de selectieminoren*). Meld je dus op tijd aan.
Meld je ook weer af als je besluit een minor niet te volgen. Zo komt er weer een plaats vrij voor een ander.

Wanneer?

Selectieminoren*

TU Delft, Erasmus, LDE, Leiden

1 t/m 15 april

Overige minoren

TU Delft, Erasmus

1 t/m 31 mei

 

LDE

1 mei t/m 15 juli

 

Leiden

1 mei t/m 31 juli

* Een selectieminor is een minor waarvoor een selectieprocedure geldt. Of een minor een selectieminor is, lees je in de beschrijving in de Studiegids of op de website van TU Delft en Erasmus.

Hoe?

Universiteit Leiden

 • Je schrijft je in via uSis.
 • De studieactiviteitcode die je daarvoor nodig hebt, vind je in de Studiegids.
 • Je kunt je voor een onbeperkt aantal Leidse minoren aanmelden.
 • Meld je wel vóór 1 september via uSis af voor minoren die je niet gaat volgen.

TU Delft, Erasmus Universiteit en LDE-minoren

 • Je schrijft je in via uSis.
 • De studieactiviteitcode die je daarvoor nodig hebt, vind je in de toelatingsmatrix (TU Delft/Erasmus) of door te zoeken op naam in uSis (LDE-minor).
 • Je mag slechts één aanmelding doen voor een minor bij de TU Delft, bij de Erasmus Universiteit Rotterdam of een van de gezamenlijke LDE-minoren.​

Let op: meerdere aanmeldingen automatisch geannuleerd
Het is in uSis technisch wel mogelijk om meerdere aanmeldingen te doen voor LDE-minoren en minoren aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit, maar er wordt slechts één aanmelding in behandeling genomen. Zodra de aanmelddeadline verstreken is, worden alle aanmeldingen behalve de eerste automatisch geannuleerd. Zorg er dus voor dat op dat moment alleen de minor van jouw voorkeur in uSis staat. Hiervoor moet je je in uSis afmelden voor de overige minoren.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van een minor? Neem contact op met de contactpersoon die in de Studiegids bij de minor vermeld staat.

Heb je andere vragen? Bekijk eerst de Veelgestelde vragen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Studielijn via studielijn@leidenuniv.nl of 071-527 11 11.

Minoren voor studenten aan de Rechtenfaculteit

Er zijn ca. 50 verschillende minoren ontwikkeld, op de meest uiteenlopende vakgebieden, van 'Oude culturen van de Middellandse Zee' tot 'Modern drug discovery' en 'Sound of the 21st century'.

Wat is een minor

Een minor is een samenhangend pakket van (keuze)vakken op een bepaald vakgebied waarvoor geen ingangseisen gelden, d.w.z. dat (op een enkele uitzondering na) het toegankelijk is voor studenten van alle Leidse bacheloropleidingen die hun propedeuse hebben behaald. De minoren Internetrecht en Law, Culture and Development mogen niet gevolgd worden door rechtenstudenten vanwege de overlap met het vaste curriculum. De omvang van een minor is 30 ec, de studielast van een half studiejaar. Het etiket 'minor' maakt ook buitenstaanders duidelijk dat het gaat om méér dan een enkel keuzevak.

Minoren Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Vijf van deze minoren worden aangeboden door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

 • Bedrijfswetenschappen (een verkorte versie van de afstudeerrichting) 
  Koppel je vakkennis aan financieel-economische deskundigheid, bedrijfskennis en managementvaardigheden.
 • Criminologie
  Vergaar kennis met betrekking tot theoriëen omtrent daderschap en slachtofferschap van criminaliteit, het vergaren en beoordelen van bewijs in opsporing, vervolging en berechting en veelgemaakte fouten daarin, en tot slot de rol van de ruimtelijke omgeving en lokale ingrepen bij het plegen van criminaliteit.
 • Economie (een verkorte versie van de afstudeerrichting) 
 • Vergroot je economisch inzicht  op maatschappij en beleid.
 • Internetrecht
  Leer hoe je gebruikers, aanbieders en de ontwerpers van ICT-diensten juridische bescherming kunt bieden.
 • Law, Culture and Development 
  Verdiep je in hoe recht functioneert in ontwikkelingslanden, welke rol cultuur speelt binnen het recht, en hoe internationale ontwikkelingssamenwerking probeert recht te verbeteren.

Wat betekent de invoering van het minorenstelsel voor studenten van deze faculteit?

De vrije keuzeruimte van alle juridische opleidingen en criminologie is 15 ec. Binnen je vrije keuzeruimte kun je het tweede, gevorderde, gedeelte van de minoren Internetrecht en Law, Culture and Development volgen (de vakken van het inleidende gedeelte zijn verplichte propedeusevakken, die kun je dus niet twee keer doen). Van de overige twee minoren van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kun je het inleidende deel volgen, of de gehele minor als je het geen probleem vindt om 15 ec extra te doen. Ook kun je minoren volgen bij andere faculteiten. 

Naast het volgen van een Leidse minor kun je je vrije keuzeruimte ook nog steeds vullen met losse keuzevakken die worden aangeboden door deze faculteit of een andere faculteit van de Universiteit Leiden. Daarvoor heb je geen toestemming nodig van de examencommissie. Wil je je vrije keuzeruimte daarentegen besteden aan vakken van een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit of hogeschool, dan dien je wel eerst de goedkeuring te hebben van de examencommissie van je opleiding.

Algemene informatie

Zie voor de beschrijving van de vakken (incl. literatuur en evt. ingangseisen) de e-Studiegids. Lees deze vakbeschrijvingen goed!

Inschrijven voor onderwijs en voor tentamens
De Faculteit Rechtsgeleerdheid hanteert voor de inschrijving van onderwijs strakke procedures en deadlines. Deze gelden ook voor de minorstudenten!
De inschrijving voor de werkgroepen en tentamens van de vakken verlopen via uSis. Zie naast uSis, voor data en tijdstippen:
- werkgroeprooster 
- tentamenkalender
hoorcollegerooster

Let erop dat bij sommige vakken instapeisen gelden, waaraan je moet voldoen. Of dit het geval is, kun je lezen in de vakbeschrijving in de e-Studiegids.

Literatuur
In de e-Studiegids staat de literatuur per vak vermeld. Boeken kun je aanschaffen bij de reguliere academische boekhandels in Leiden en bij juridische boekhandel Jongbloed. Syllabi, readers en werkboeken zijn verkrijgbaar via readeronline.

Meer informatie?

In de e-Studiegids staat een uitgebreidere beschrijving van alle minoren, compleet met vakbeschrijvingen. Met bijna alle minoren kan alleen worden gestart in het eerste semester. Inschrijving daarvoor is mogelijk tot augustus.

Minoren andere Leidse faculteiten

Ook de andere Leidse faculteiten bieden minoren (30 ec) die studenten van de juridische opleidingen en criminologie kunnen volgen binnen hun vrije keuzeruimte. Alle universitaire minoren staan opgesomd in de e-studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie