Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekservaring opdoen

Een wezenlijk onderdeel van een academische opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoekservaring op te doen.

Je kunt onderzoekservaring opdoen door een onderzoeksstage te doen bij een instelling of bedrijf, of een onderzoek uit te voeren in opdracht van de Universiteit Leiden. Bekijk onder de facultaire en opleidingsinformatie hoe onderzoek doen in jouw opleiding wordt vormgegeven. Je kunt ook je studieadviseur vragen naar andere of extra mogelijkheden. 

Masterproject

Het masterproject vormt het sluitstuk van alle specialisaties van de masteropleiding Education and Child Studies. Doel van het masterproject is jou ervaring op te laten doen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek, waarbij de gehele empirische cyclus wordt doorlopen. Tijdens het masterproject doe je onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van één van de specialisaties binnen de masteropleiding. Je formuleert een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint je op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag. Het masterproject wordt afgesloten met een individuele scriptie (of thesis) en bovendien met een presentatie van je masterproject.

Wegwijzer masterproject

Het masterproject is een omvangrijk onderdeel van de masteropleiding (20 ects). Om je op de hoogte te stellen van alle informatie die nodig en nuttig is om het masterproject op en plezierige en succesvolle manier tot een goed einde te brengen heeft het Instituut Pedagogische Wetenschappen een speciale wegwijzer uitgebracht. Het verdient aanbeveling deze wegwijzer goed te lezen voordat je aan je masterproject begint.

Presentatie masterproject

De manier waarop de presentaties van de Masterprojecten zijn georganiseerd is, als gevolg van de Corona-maatregelen, tot nader order aangepast:

Presentatiedata 

Aanmelden vóór

16-09-2021

05-09-2021

14-10-2021

03-10-2021

18-11-2021

07-11-2021

16-12-2021

05-12-2021

13-01-2022

02-01-2022

17-02-2022

06-02-2022

17-03-2022

06-03-2022

14-04-2022

03-04-2022

12-05-2022

01-05-2022

16-06-2022

05-06-2022

07-07-2022

26-06-2022

14-07-2022

03-07-2022

04-08-2022

17-07-2022

 

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium is een digitale database van de bibliotheken van de Universiteit Leiden, waarin de scripties van afgestudeerde studenten van de universiteit worden opgenomen. Het uploaden van de scriptie in het Scriptierepositorium is een voorwaarde voor het afstuderen voor studenten van de masteropleiding Education and Child Studies. De aanvraag van het masterexamen wordt pas goedgekeurd op het moment dat de laatste definitieve, met een voldoende beoordeelde versie van je scriptie in het Scriptierepositorium moet je zelf doen. Hoe je dat doet kun je lezen in deze handleiding. 

LET OP Het cijfer voor je Masterscriptie wordt pas geregistreerd in uSis nadat je scriptie is geüpload in het Scriptierepositorium. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.