Universiteit Leiden

nl en

Onderzoekservaring opdoen

Een wezenlijk onderdeel van een academische opleiding is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoekservaring op te doen.

Je kunt onderzoekservaring opdoen door een onderzoeksstage te doen bij een instelling of bedrijf, of een onderzoek uit te voeren in opdracht van de Universiteit Leiden. Bekijk onder de facultaire en opleidingsinformatie hoe onderzoek doen in jouw opleiding wordt vormgegeven. Je kunt ook je studieadviseur vragen naar andere of extra mogelijkheden. 

Masterproject

Het masterproject is een omvangrijk onderdeel van de masteropleiding (20 ects). Om studenten op de hoogte te stellen van alle informatie die nodig en nuttig is om het masterproject op een plezierige en succesvolle manier tot een goed einde te brengen heeft het Instituut Pedagogische Wetenschappen een speciale Wegwijzer Masterproject uitgebracht. Lees meer over masterprojecten van de master Education and Child Studies ››

Het masterproject is een van de onderdelen van de masterprogramma's Orthopedagogiek en Leerproblemen. Als student voer je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uit dat aansluit een onderzoeksthema/traject van Orthopedagogiek of Leerproblemen: 

  • Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen
  • Jeugdhulpverlening en probleemgedrag bij jongeren
  • Leerproblemen

Over het project schrijf je een verslag: de scriptie. Tenslotte presenteer je je bevindingen op een symposium. 

Toelatingsvoorwaarden

Alleen studenten die zijn ingeschreven als masterstudent, hebben toegang tot de onderdelen van het masterprogramma. Lees meer over de toelatingseisen ››

Startmomenten

Je kunt twee maal per jaar met je masterproject beginnen: in september/november en in februari

Inschrijven, algemene informatie

Je kunt je elk jaar begin september (voor een start in september of november) of begin februari (voor een start in februari) via Qualtrics inschrijven voor de masterprojecten. Het aanbod aan projecten wordt bij elke nieuwe inschrijfperiode herzien - het aanbod in september is dus niet hetzelfde als in februari! De exacte datum voor het inschrijven en informatie over  de inschrijfprocedure worden per e-mail en op blackboard aangekondigd.

De masterprojecten van Orthopedagogiek en Leerproblemen worden gezamenlijk aangeboden. Studenten van beide masterspecialisaties maken een keuze uit dit volledige aanbod. Studenten Leerproblemen melden zich dus ook via deze procedure voor een masterproject aan. 

Let op: deze inschrijfprocedure is niet van toepassing voor studenten van de master ‘Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs’. Studenten van deze master ontvangen van dr. Suzanne Mol informatie over de inschrijving voor het masterproject.

Presentaties

Een masterproject bij Education and Child Studies sluit je af met een presentatie. In ongeveer 10 minuten presenteer je je onderzoek aan andere masterstudenten en eventuele gasten. Lees meer over de masterprojecten, presentatiedata en deadlines voor aanmelding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.