Universiteit Leiden

nl en

Online onderwijs en toetsen

Onderwijsapplicaties: Kaltura en Zoom

Richtlijnen en adviezen

Volg onderstaande adviezen op om te zorgen dat de applicaties goed werken:

 • Zet je camera alleen aan als het strikt noodzakelijk is.
 • Sluit andere browsers en applicaties.
 • Gebruik zo mogelijk internet via een kabel in plaats van wifi.
 • Als je wifi gebruikt, ga dan dichtbij de router zitten. Vraag eventuele huisgenoten om het gebruik van internetapplicaties zoals Netflix te beperken.
 • Herstart je pc regelmatig om tijdelijk geheugen vrij te maken.
 • Investeer zo nodig in uitbreiding van het geheugen van je pc.

Gedragscode

Bekijk ook de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan de regels en richtlijnen die voor studenten en docenten gelden binnen het online onderwijs.

Kaltura Live Room

In principe gebruiken je docenten Kaltura Live Room om interactief online onderwijs te geven. Als dat niet mogelijk is, kunnen zij ook gebruikmaken van Zoom.

Zoom

Zoom is een videoconferentie-app voor online bijeenkomsten tot 300 mensen. Docenten kunnen online onderwijs aanbieden in Zoom. Als student kun je zelf met Zoom ook bijeenkomsten organiseren.

Start met Zoom

 • Ga naar universiteitleiden.zoom.us
 • Kies 'Sign in with SSO'
 • Vul bij organisatienaam 'universiteitleiden' in
 • Log in met je ULCN-account

Ondersteuning

Het Zoom Help Center helpt je op weg en geeft antwoord op je vragen met videotutorials, quickstart guides, FAQs, gratis trainingen en webinars.

Veiligheid en privacy

Als student aan de Universiteit Leiden beschik je gratis over de betaalde educatieve versie van Zoom. Hiermee kun je op een veilige manier gebruikmaken van Zoom.

 • Alleen studenten en medewerkers hebben toegang, via hun ULCN-account. Daarbij zijn bepaalde privacy-instellingen verplicht.
 • Zoom werkt met encryptie en er worden voor de verwerking van de bijeenkomsten alleen servers gebruikt die in de EU staan.
 • Zoom wordt niet gebruikt voor colleges waarin persoonsgegevens of vertrouwelijke onderzoeksgegevens worden besproken.
Bezwaar

Wil je Zoom toch niet gebruiken? Vraag je docent om een alternatief. Kom je er met je docent niet uit? Neem dan contact op met je studieadviseur. Is het hiermee nog niet opgelost? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Leiden, via fg@bb.leidenuniv.nl.

Online toetsen

Digitaal toetsen kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld met een openboektentamen, een mondeling of essay. Bij deze toetsen kunnen de platforms Kaltura, Brightspace en de examenplatforms ANS en Remindo worden gebruikt.

Online proctoring (digitaal toezicht)

Als bovenstaande vormen van toetsen niet mogelijk zijn, kan je docent kiezen voor een toets met online proctoring. Dit wil zeggen dat er digitaal toezicht is tijdens de toets. Voor toetsen met digitaal toezicht maakt de universiteit gebruik van het systeem Proctorio.

Proctorio

In het kort maakt Proctorio het mogelijk toezicht te houden tijdens de toets via je webcam. Proctorio legt verschillende gegevens vast, waaronder beeld- en geluidsopnamen. Deze gegevens worden geanalyseerd door software van Proctorio. Wanneer het algoritme gedragingen waarneemt die zouden kunnen duiden op fraude dan wordt daarvan verslag opgemaakt. Alle gevallen worden vervolgens beoordeeld door medewerkers van de Universiteit Leiden.

Privacy

Als je deelneemt aan toetsen met digitaal toezicht is je privacy goed beschermd. We zorgen ervoor dat niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk en we zien erop toe dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan. Hoe we dat precies doen, kun je nalezen in de Proctorio privacyverklaring.

Bereid je goed voor

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.