Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Opleidingen publiceren hun roosters op Blackboard, in uSis, de e-Studiegids of op deze pagina van de studentenwebsite.

Je rooster kun je vinden door te klikken op het tabblad van je faculteit en van je opleiding. Kun je je rooster daar niet vinden? Neem dan contact op met je studieadviseur of onderwijsadministratie.

Facultaire jaarindeling

​​​​​​Jaarindeling Geesteswetenschappen voor het collegejaar 2017-2018

Roosters 2017-2018

Eerste semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2017-2018)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2017-2018)

Tweede semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2017-2018)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2017-2018)

Eerste semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden (2017-2018)
Tentamenrooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden (2017-2018)

Tweede semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden (2017-2018)

Eerste semester

Tweede semester

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Hier vind je de college- en examenroosters van je opleiding. Voor de roosters van het kerncurriculum of de minoren, zie het facultaire tabblad.

Collegerooster 2017-2018

In de roosters van de opleiding Engelse taal en cultuur vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

Eerste semester
Engelse taal en cultuur, BA1
Engelse taal en cultuur, BA2
Engelse taal en cultuur, BA3
Engelse taal en cultuur, keuzevakken

Tweede semester
Engelse taal en cultuur, BA1
Engelse taal en cultuur, BA2
Engelse taal en cultuur, BA3
Engelse taal en cultuur, keuzevakken

Tentamenroosters 2017-2018

NB: Tentamens beginnen altijd stipt om het hele uur! Vanaf een kwartier van tevoren kun je in de zaal terecht.

Eerste semester
Engelse taal en cultuur, BA1
Engelse taal en cultuur, BA2
Engelse taal en cultuur, BA3

Tweede semester
Engelse taal en cultuur, BA1
Engelse taal en cultuur, BA2
Engelse taal en cultuur, BA3

Inschrijven via uSis

LET OP: Studenten schrijven zich voor de hoorcolleges en werkgroepen. Studenten hoeven zich dus niet in te schrijven voor tentamens of essays: de onderwijsadministratie schrijft studenten die geregistreerd staan voor de werkgroepen in voor de tentamens. Volg je een vak niet (meer), of juist wel maar ben je niet correct ingeschreven, neem dan contact op met de onderwijsadministratie (osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl).

De eindtentamens vinden plaats aan het einde van elk semester (NB: in geval van Linguistics 5/6 aan het einde van het blok). Volg je de daggroep, dan maak je het dagtentamen. Volg je de avondgroep, maak je het avondtentamen. Mocht je een goede reden hebben waarom je als dagstudent aan een avondtentamen wilt deelnemen (zoals overlapping van tentamens), neem dan contact op met de studiecoördinator.

In uSis worden alleen eindcijfers opgenomen, voor de deelcijfers kun je terecht bij blackboard en/of de docent.

Deadlines

De Opleiding Engels hanteert strikte deadlines voor een aantal zaken, zoals inschrijven werkgroepen en tentamens, maar ook voor het inleveren van werkstukken, portfolio's en opdrachten. De deadlines worden opgenomen in de weekprogramma's van de cursussen. De docenten die voor hun cursus gebruik maken van blackboard zullen ook daar de deadlines voor het inleveren vermelden. 

Alleen met toestemming van de studiecoördinator is er een mogelijkheid om deze deadline te verschuiven.

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.