Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding. Kun je je rooster niet vinden? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Facultaire jaarindeling

Jaarindeling Geesteswetenschappen voor het collegejaar 2018-2019.

Roosters 2018-2019

Eerste semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2018-2019)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2018-2019)
 

Tweede semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2018-2019)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2018-2019)
 

Eerste semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden
Tentamenrooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Tweede semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Eerste semester

Tweede semester

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Hier vind je de college- en examenroosters van je opleiding. Voor de roosters van het kerncurriculum of de minoren, zie het facultaire tabblad.

Collegerooster 2018-2019

In de roosters van de opleiding Japanstudies vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

Eerste semester
Japanstudies, BA1
Japanstudies, BA2
Japanstudies, BA3
Let op!
Inschrijven voor de Bachelor 1 vakken: Teksten Ia, Conversatie & Luistervaardigheid Ia en Kanji Ia kan op dit moment nog niet, de groepsindeling wordt door de docent gedaan en op blackboard gezet. De inschrijving in uSis moet je daarna zelf doen!

Tweede semester
Japanstudies, BA1
Japanstudies, BA2
Japanstudies, BA3
Let op!
Inschrijven voor de Bachelor 1 vakken: Teksten Ib, Conversatie & Luistervaardigheid Ib en Kanji Ib kan op dit moment nog niet, de groepsindeling wordt door de docent gedaan en op blackboard gezet. De inschrijving in uSis moet je daarna zelf doen!

Tentamenroosters 2018-2019

Eerste semester
Japanstudies, BA1
Japanstudies, BA2
Japanstudies, BA3

Tweede semester
Japanstudies, BA1
Japanstudies, BA2
Japanstudies, BA3

Controleer altijd voor een tentamen of je het juiste tentamenrooster in bezit hebt (zie datum rechtsboven op de tentamenroosters)!

Tentamenroosters 2017-2018

Eerste semester
Japanstudies, BA1
Japanstudies, BA2
Japanstudies, BA3

Tweede semester
Japanstudies, BA1
Japanstudies, BA2
Japanstudies, BA3

Controleer altijd voor een tentamen of je het juiste tentamenrooster in bezit hebt (zie datum rechtsboven op de tentamenroosters)!

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Formulier voor opgave ziekte/afwezigheid bij colleges

Indien een student niet aanwezig kan zijn op een college, dan dient hij/zij zijn afwezigheid mét opgaaf van reden het liefst van te voren – maar in ieder geval zo spoedig mogelijk – door te geven aan het studiecoördinaat. Dit kan middels het Formulier verzachtende omstandigheden inzake tentamens en/of opdrachten en/of afwezigheid op colleges of door het rechtstreeks sturen van een e-mail naar het studiecoördinaat. De student dient de docent van het college waarbij de student afwezig zal zijn eveneens te informeren. 

Studiecoordinator: mw. Angelique Hofman, stuco-japanstudies@hum.leidenuniv.nl   

Tentamens of midterm-testen

Bij ziekte tijdens tentamens of midterm-testen, dient de student onmiddellijk de studiecoordinator (per mail/telefoon: 071-5272979) en de docent in te lichten en naar de dokter (of universiteitsarts: tel: 071 527 8015) te gaan om om een doktersverklaring te vragen. Bij het missen van een tentamen/midterm wegens ziekte zal de student eerst de reguliere herkansing voor het betreffende vak moeten afleggen. Indien hij/zij voor deze herkansing onverhoopt een onvoldoende haalt, dan kan de student alleen met doktersverklaring een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra hertentamen. De studiecoordinator zal de student hierover verder kunnen inlichten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie