Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Opleidingen publiceren hun roosters op Blackboard, in uSis, de e-Studiegids of op deze pagina van de studentenwebsite.

Je rooster kun je vinden door te klikken op het tabblad van je faculteit en van je opleiding. Kun je je rooster daar niet vinden? Neem dan contact op met je studieadviseur of onderwijsadministratie.

Facultaire jaarindeling

​​​​​​Jaarindeling Geesteswetenschappen voor het collegejaar 2017-2018

Roosters 2017-2018

Eerste semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2017-2018)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2017-2018)

Tweede semester 
Collegerooster Kerncurriculum (2017-2018)
Tentamenrooster Kerncurriculum (2017-2018)

Eerste semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden (2017-2018)
Tentamenrooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden (2017-2018)

Tweede semester
Collegerooster Expertisecentrum Academische Vaardigheden (2017-2018)

Eerste semester

Tweede semester

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Hier vind je de college- en examenroosters van je opleiding. Voor de roosters van het kerncurriculum of de minoren, zie het facultaire tabblad.

Collegeroosters 2017-2018

In de roosters van de opleiding Latijns-Amerikastudies vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.

Eerste semester
Latijns-Amerikastudies, BA1
Latijns-Amerikastudies, BA2
Latijns-Amerikastudies, BA3

Tweede semester
Latijns-Amerikastudies, BA1
Latijns-Amerikastudies, BA2
Latijns-Amerikastudies, BA3

Tentamenroosters 2017-2018

Eerste semester
Latijns-Amerikastudies, BA1
Latijns-Amerikastudies, BA2
Latijns-Amerikastudies, BA3

Tweede semester 
Latijns-Amerikastudies, BA1
Latijns-Amerikastudies, BA2
Latijns-Amerikastudies, BA3

Let op: tweedejaars studenten Latijns-Amerikastudies volgen het vak Wetenschapsfilosofie in het eerste semester.

Toelichting bij het tentamenrooster

In dit tentamenrooster staan de tentamenonderdelen gesorteerd op dag. In de 6e kolom staat de datum genoteerd. Controleer goed of je per vak alle onderdelen (deeltentamen, mondeling, eindtentamen en herkansing) hebt genoteerd. In dit overzicht staan alleen de tentamens die plaats vinden in de tentamenperiodes. Het kan zijn dat je docent een deeltentamen (of bijvoorbeeld een presentatie) organiseert tijdens de colleges. In de studiegids staan per vak alle toets onderdelen aangegeven.
Om je in uSis in te schrijven voor de verschillende tentamens kun je gebruik maken van de activiteitnummers in het rooster.

Herkansingen zijn te herkennen aan het groepsnummer; 901 en/of 902 staan voor herkansing.

Mondeling tentamens zijn te herkennen aan het ontbreken van de locatie. Er staat N.A/N.A  aangegeven. Het tentamen vindt plaats op de kamer van de docent. De mondelinge tentamens staan in het rooster van 9.00 – 17.00, de precieze indeling ontvang je van de docent.
Papers: Als een vak wordt getoetst door een paper (of als dit het grootste onderdeel van de totale toetsing is), dan staat er een registratie deadline in het rooster (laatste vrijdag van het semester). Het is belangrijk dat je voor dit onderdeel inschrijft voor de betreffende datum. De precieze inlever deadline ontvang je van de docent. Het paper staat in het rooster van 12.00-12.01 en er is geen locatie aangegeven.

Mocht je vragen hebben over het tentamenrooster; neem dan contact op met je docent of met de onderwijsadministratie.

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie