Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding. Kun je je rooster niet vinden? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Bachelor roosters (schedules) 2020-2021

Vanwege COVID-19 is er in het najaar van 2020 een 'hybride' rooster. Dit betekent dat sommige vakken op afstand plaatsvinden (vooraf opgenomen of live / interactief) en sommige vakken op de campus. Voor elk vak verwijzen we naar Brightspace waar meer details te vinden zijn.

Let op! Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten is verplicht. Klik hier voor meer informatie en instructies.
Printinstelling: voor een grotere afbeelding gebruik 'landscape' als optie

 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls + pdf 
 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde xls en pdf 
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Wiskunde xls en pdf
 • 2e jaar Natuurkunde xls en pdf 
 • 2e jaar Sterrenkunde xls en pdf 
 • 3e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf
 • 3e jaar Natuurkunde xls en pdf 
 • 3e jaar Sterrenkunde xls en pdf 

  Tentamenroosters 2020-2021(incl. studieactiviteit, sluitingsdatum (her) tentamens)
  Let op: dit zijn roosters voor enkel het 1ste semester! Informatie over het 2de semster volgt!
  Jaar 1 
  Jaar 2 
  Jaar 3 

Bachelor roosters 2019-2020

Let op! Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten is verplicht. Klik hier voor meer informatie en instructies.

Printinstelling: voor een grotere afbeelding gebruik 'landscape' als optie

Bachelor roosters 2018-2019

 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf + xls
 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde pdf en xls
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf en xls
 • 2e jaar Natuurkunde + Wiskunde pdf en xls
 • 2e jaar Natuurkunde pdf en xls
 • 2e jaar Sterrenkunde pdf en xls
 • 3e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf en xls
 • 3e jaar Natuurkunde pdf en xls
 • 3e jaar Sterrenkunde pdf en xls

Tentamenroosters 2018-2019 

 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf + xls
 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde pdf en xls
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf en xls
 • 2e jaar Natuurkunde + Wiskunde pdf en xls
 • 2e jaar Natuurkunde pdf en xls
 • 2e jaar Sterrenkunde pdf en xls
 • 3e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf en xls
 • 3e jaar Natuurkunde pdf en xls
 • 3e jaar Sterrenkunde pdf en xls

Tentamenroosters 2017-2018 

In alle vakbeschrijvingen van de bachelor/masteropleidingen worden ects gebruikt.

In het European Credit Transfer System staat één ects voor ca. 28 uur studie (dit omvat zowel het volgen van onderwijs als zelfstudie).

Naast de studieomvang in ects is in iedere vakbeschrijving wordt ook het niveau van het vak aangegeven, aan de hand van een abstracte categorisering. Hiervoor wordt een Amerikaans systeem met zes categorieën (100 t/m 600) gebruikt.In het eerste jaar van de bacheloropleidingen hebben de vakken een niveau van 100 of 200, in het tweede jaar een niveau van 200 of 300 en in het derde jaar van 300 of 400.

Niveau 100: inleidende cursus, voortbouwend op het niveau van het eindexamen VWO. Kenmerken: onderwijs gebaseerd op stof in handboek of syllabus, didactisch gestructureerd, met oefenstof en proeftentamens; begeleide werkgroepen; accenten in studiestof en voorbeelden in colleges.

Niveau 200: cursus met inleidend karakter, geen specifieke voorkennis maar wel ervaring met zelfstandig studeren. Kenmerken: leerboeken of ander onderwijsmateriaal van min of meer inleidend karakter; colleges bijv. in de vorm van capita selecta, zelfstandige bestudering van de stof wordt voorondersteld. 

Niveau 300: cursus voor gevorderden (ingangseis niveau 100 of 200). Kenmerken: leerboeken die niet speciaal voor onderwijs hoeven te zijn geschreven; zelfstandige bestudering van de tentamenstof; bij tentamens zelfstandige toepassing van de leerstof op nieuwe problemen. 

Niveau 400: gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 200 of 300). Kenmerken: naast een tekstboek gebruik van vakliteratuur (wetenschappelijke artikelen); toetsing (mede) d.m.v. een klein onderzoek, een referaat, of een schriftelijk werkstuk. Cursussen op dit niveau kunnen in zekere mate ook deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.