Universiteit Leiden

nl en

Roosters

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding. Kun je je rooster niet vinden? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

MyTimetable

Voor het raadplegen van je rooster gebruik je MyTimetable. MyTimetable biedt jouw rooster op een eenvoudige, gepersonaliseerde en overzichtelijk wijze aan en geeft een compleet overzicht van al je onderwijsactiviteiten. 

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Roosters die je toevoegt, worden onthouden en na een volgende login automatisch weergegeven.  

Je kunt je rooster gemakkelijk koppelen aan je agenda-applicaties zoals Outlook, Google Agenda, Apple Agenda of een andere agenda-app op je smartphone. Roosterwijzigingen worden na het koppelen ook automatisch in je agenda doorgevoerd. Bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. 

In MytimeTable worden voor de gebouwen van onze faculteit afkortingen gebruikt. Dit zijn:

GORLB Gorlaeus Gebouw
GORL Gorlaeus Collegezalengebouw
SYLVIUS Sylvius
HUYGENS Huygens
SNELLIUS Snellius
USC Universitair Sportcentrum
STEEN Van Steenis

Kijk voor een overzicht van alle gebouwen op de faculteit op de website.

Bekijk de instructievideo of lees de uitgebreide instructie. Voor Joint Degree studenten is er een aparte instructievideo.

Roostertijden

Voor FWN gelden vanaf collegejaar 2022/2023 de volgende roostertijden:
 

Uur Collegetijden Blok
1 09.00 - 09.45 uur 1
2 10.00 - 10.45 uur  
3 11.00 - 11.45 uur  2
4 12.00 - 12.45 uur  
  12.45 - 13.15 uur Lunchpauze
Let op: heb je 3 blokuren college? Dan heb je pauze van 12.45 - 13.30 uur
5 13.15 - 14.00 uur 3
6 14.15 - 15.00 uur  
7 15.15 - 16.00 uur 4
8 16.15 - 17.00 uur  
9 17.15 - 18.00 uur 5
10 18.15 - 19.00 uur  

 

 

Alle roosters zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten is verplicht. Geen inschrijving is 1) geen toegang tot het vak in Brightspace en 2) geen toegang tot deelname tentamen/practica. Klik hier voor meer informatie en instructies.

Alle roosters zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

- Informatie in onderstaande roosters is leidend. 

MyStudyMap en MyTimeTable kunnen gebruikt worden voor zaalinformatie.
- Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten is verplicht. Geen inschrijving is 1) geen toegang tot het vak in Brightspace en 2) geen toegang tot deelname tentamen/practica. Klik hier voor meer informatie en instructies.

- Voor elk vak verwijzen we naar Brightspace voor meer details.

Printinstelling: voor een grotere afbeelding gebruik 'landscape' als optie

 • 1e jaars Natuurkunde + Sterrenkunde pdf
 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde* pdf 
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde* pdf
 • 3e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf

*Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij de roosteractualiteit van het Wiskundedeel van het curriculum niet garanderen.

Tentamenroosters 2022-2023

Voor tentamens in het Universitair Sportcentrum (USC) geldt een tentamenprotocol en een specifiek studenten tentamen protocol. Alle bezoekers van het USC worden geacht de plattegrond en beide protocollen vooraf gelezen te hebben!

MyTimetable

Zalen kun je vinden in MyTimetable; check regelmatig voor de meeste up-to-date zalen.

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je
My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.
Vragen? Bekijk de video-instructie , lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Alle roosters zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

- Informatie in onderstaande roosters is leidend. 

MyStudyMap en MyTimeTable kunnen gebruikt worden voor zaalinformatie.
- Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten is verplicht. Geen inschrijving is 1) geen toegang tot het vak in Brightspace en 2) geen toegang tot deelname tentamen/practica. Klik hier voor meer informatie en instructies.

- Voor elk vak verwijzen we naar Brightspace voor meer details.

Printinstelling: voor een grotere afbeelding gebruik 'landscape' als optie

 • 1e jaars Natuurkunde + Sterrenkunde pdf
 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde* pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde* pdf
 • 3e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde pdf

*Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij de roosteractualiteit van het Wiskundedeel van het curriculum niet garanderen.

Tentamenroosters 2022-2023

Voor tentamens in het Universitair Sportcentrum (USC) geldt een tentamenprotocol en een specifiek studenten tentamen protocol. Alle bezoekers van het USC worden geacht de plattegrond en beide protocollen vooraf gelezen te hebben!

MyTimetable

Zalen kun je vinden in MyTimetable; check regelmatig voor de meeste up-to-date zalen.

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je
My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.
Vragen? Bekijk de video-instructie , lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Bachelor roosters (schedules) 2021-2022: semester 2

- Alle roosters zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
- Inschrijven en uitschrijven voor studieactiviteiten is verplicht. Geen inschrijving is
1) geen toegang tot het vak in Brightspace en 2) geen toegang tot deelname tentamen/practica. Klik hier voor meer informatie en instructies

- Voor elk vak verwijzen we naar Brightspace voor meer details.

Printinstelling: voor een grotere afbeelding gebruik 'landscape' als optie

 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf
 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde xls en pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde xls en pdf
 • 3e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf

Tentamenroosters 2021-2022

Inclusief studieactiviteitnummers en sluitingsdatum.

Voor tentamens in het Universitair Sportscentrum (USC) geldt een tentamenprotocol en een specifiek studenten tentamen protocol. Alle bezoekers van het USC worden geacht de plattegrond en beide protocollen vooraf gelezen te hebben!

Bachelor roosters (schedules) 2021-2022: semester 1

Voor elk vak verwijzen we naar Brightspace voor meer details.

Printinstelling: voor een grotere afbeelding gebruik 'landscape' als optie

 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf
 • 1e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde + Wiskunde xls en pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf
 • 2e jaar Natuurkunde + Wiskunde xls en pdf
 • 2e jaar Natuurkunde xls en pdf
 • 2e jaar Sterrenkunde xls en pdf 
 • 3e jaar Natuurkunde + Sterrenkunde xls en pdf
 • 3e jaar Natuurkunde xls en pdf
 • 3e jaar Sterrenkunde xls en pdf 

Tentamenroosters 2021-2022

Inclusief studieactiviteitnummers en sluitingsdatum.

Voor tentamens in het Universitair Sportscentrum (USC) geldt een tentamenprotocol en een specifiek studenten tentamen protocol. Alle bezoekers van het USC worden geacht de plattegrond en beide protocollen vooraf gelezen te hebben!

In alle vakbeschrijvingen van de bachelor/masteropleidingen worden ects gebruikt.

In het European Credit Transfer System staat één ects voor ca. 28 uur studie (dit omvat zowel het volgen van onderwijs als zelfstudie).

Naast de studieomvang in ects is in iedere vakbeschrijving wordt ook het niveau van het vak aangegeven, aan de hand van een abstracte categorisering. Hiervoor wordt een Amerikaans systeem met zes categorieën (100 t/m 600) gebruikt.In het eerste jaar van de bacheloropleidingen hebben de vakken een niveau van 100 of 200, in het tweede jaar een niveau van 200 of 300 en in het derde jaar van 300 of 400.

Niveau 100: inleidende cursus, voortbouwend op het niveau van het eindexamen VWO. Kenmerken: onderwijs gebaseerd op stof in handboek of syllabus, didactisch gestructureerd, met oefenstof en proeftentamens; begeleide werkgroepen; accenten in studiestof en voorbeelden in colleges.

Niveau 200: cursus met inleidend karakter, geen specifieke voorkennis maar wel ervaring met zelfstandig studeren. Kenmerken: leerboeken of ander onderwijsmateriaal van min of meer inleidend karakter; colleges bijv. in de vorm van capita selecta, zelfstandige bestudering van de stof wordt voorondersteld. 

Niveau 300: cursus voor gevorderden (ingangseis niveau 100 of 200). Kenmerken: leerboeken die niet speciaal voor onderwijs hoeven te zijn geschreven; zelfstandige bestudering van de tentamenstof; bij tentamens zelfstandige toepassing van de leerstof op nieuwe problemen. 

Niveau 400: gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 200 of 300). Kenmerken: naast een tekstboek gebruik van vakliteratuur (wetenschappelijke artikelen); toetsing (mede) d.m.v. een klein onderzoek, een referaat, of een schriftelijk werkstuk. Cursussen op dit niveau kunnen in zekere mate ook deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.