Universiteit Leiden

nl en

Schrijven van papers en scriptie

Als je een paper gaat schrijven, maak je gebruik van de inzichten die je tijdens de colleges en je studie tot nu toe hebt opgedaan. Daarnaast maak je soms ook gebruik van literatuurstudie of doe je eigen onderzoek waarover je schrijft.

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert als je een academische opleiding volgt.

Vorm en omvang van de Bachelor scriptie

De bachelorscriptie kan naar keuze van de student in het Nederlands of in het Engels geschreven worden. In beide gevallen is correct taalgebruik belangrijk. De student moet zich helder en beknopt uitdrukken. De scriptie dient geschreven te zijn met een tekstverwerker, bij voorkeur in TeX of LaTeX, met een niet te klein lettertype, een ruime marge en voldoende ruimte tussen de regels. De normale omvang van een scriptie ligt tussen 15 en 25 pagina’s. Via de website vindt men voorbeelden van een correct eruitziende titelpagina voor een bachelorscriptie en bestanden om die te maken.

Inhoud van de scriptie

Iedere scriptie bevat de volgende elementen.

  1. Een korte titel die de lading dekt.
  2. De naam van de auteur, met adres en e-mail adres.
  3. Een inleiding, waarin met zo weinig mogelijk definities voor een zo breed mogelijk wiskundig publiek de voornaamste resultaten van het onderzoek geformuleerd worden, met een bespreking van de context waarin men deze moet plaatsen.
  4. De hoofdtekst, waarin de nadere details en de bewijzen terechtkomen. De schrijver dient een goede balans tussen formele correctheid en intuïtieve duidelijkheid te vinden en zo mogelijk plaats in te ruimen voor de behandeling van een verhelderend voorbeeld. De uitleg moet begrijpelijk zijn voor de andere deelnemers aan het seminarium. Ontleningen aan de literatuur dienen duidelijk als zodanig aangegeven te zijn en mogen, op korte citaten na, niet woordelijk uit de bron worden overgenomen. Vermijd al dan niet bedoeld plagiaat en zelfplagiaat, en raadpleeg hierover de instructies van de Universiteit Leiden over plagiaat.
  5. Een bibliografie, waarin alle gebruikte bronnen opgesomd worden, inclusief geraadpleegde websites. Van elk gebruikt boek vindt men hier de auteur(s), de titel, de uitgever, alsmede de plaats en het jaar van publicatie, van elk gebruikt tijdschriftartikel de auteur(s), de titel, de naam van het tijdschrift, het deel, het jaar en de paginanummers, en van elke website alle overeenkomende gegevens alsmede het internetadres en de datum van raadpleging.

Voorbeelden van scripties

Op de website van het Mathematisch Instituut is een lijst van oude scripties te vinden. Je kunt hier de volledige teksten van de scripties van afgelopen jaren downloaden en bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie