Universiteit Leiden

nl en

Studiefinanciering & OV-kaart

Als je studeert aan de Universiteit Leiden, dan kun je bij DUO terecht voor het aanvragen van studiefinanciering en een OV-kaart.

Studiefinanciering

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Als student van de Universiteit Leiden kun je (tot je 30e) studiefinanciering aanvragen. Dat is een gunstige lening als tegemoetkoming in de kosten van je studie.

OV-kaart

Studenten die studeren aan een Nederlandse universiteit kunnen bij DUO een OV-chipkaart (of ‘studentenreisproduct’, zoals DUO dit noemt) aanvragen. Bekijk op de website van DUO de voorwaarden en hoe je de OV-chipkaart kunt aanvragen.

Beëindiging van je studie

Let op! Als je studie is afgerond of als je stopt met je studie, dan moet je dit zelf aangeven bij DUO en je OV-kaart inleveren. Als je dit niet (op tijd) doet, kan het zijn dat je daar een boete voor krijgt.

Regeling tegemoetkoming onkosten coschappen Geneeskunde (feb 2017)

Deze regeling is vastgesteld door het Directoraat Onderwijs en Opleidingen van het LUMC en geldt voor alle coassistenten Geneeskunde.

Als coassistent volg je hoogstwaarschijnlijk een deel van je coschappen buiten Leiden. Er wordt vanuit gegaan dat je met het openbaar vervoer reist en daarvoor je ov- studentenkaart gebruikt. Het is dus verstandig dat je een ov- studentenkaart hebt die geldig is op weekdagen (zie regels DUO website). Indien je geen recht op een  ov- studentenkaart (meer) hebt, kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding in reiskosten. Deze wordt achteraf uitgekeerd. De hoogte van de tegemoetkoming wordt automatisch berekend door Kl-app (Klinische applicaties coschappen en stages). Voor dit programma krijg je bij aanvang van je coschappen en stages een persoonlijk account. Via dit account heb je inzage in de regeling en de vergoedingsbedragen die voor jouw situatie zouden kunnen gelden. Hieronder een korte samenvatting.

Standaard tegemoetkoming

Voor alle coassistenten geldt een standaard tegemoetkoming in reiskosten die je maakt om naar affiliatieziekenhuizen te gaan op momenten dat je ov-studentenkaart niet geldig is (zaterdag en zondag) en voor andere onkosten. Deze tegemoetkoming bedraagt € 99,- per declaratieformulier.

Coschappen buiten Leiden tijdens zomerweken

Van 16 juli - 16 augustus is de ov-studentenkaart niet geldig. Wel kan in deze periode met 40% reductie gereisd worden. Volg je een coschap tijdens de zomerweken dan wordt een aanvullende vergoeding (60% normaal tarief) per werkweek uitgekeerd.

Coassistenten zonder ov- reisrecht

Naast de standaard tegemoetkoming kan je een reisvergoeding per week krijgen als:

  • je coassistent bent, ouder dan 30 jaar en/of
  • je als coassistent een persoonlijk brief van DUO kunt aantonen. In de brief “stoppen studentenreisproduct” moet vermeld staan vanaf welke datum je geen recht meer hebt op een ov-studentenkaart. Deze brief dien je in pdf-format bij je declaratie te uploaden.

Maximum vergoeding

Gedurende de coschappen en stages van de masterfase zijn er 2 declaratiemomenten. Tezamen wordt maximaal € 700,- vergoed. Dit bedrag is inclusief de standaard tegemoetkoming van 198, -- euro (2x 99,--).

Meer specifieke informatie over de vergoedingsregeling kun je in Kl-app zien zodra je een persoonlijk account hebt gekregen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.