Universiteit Leiden

nl en

Actief in de medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van de Universiteit Leiden betreffen. Je leert er bovendien veel van.

Als je actief bent in de medezeggenschap kun je aanspraak maken op een bestuurdersbeurs.

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

Lijkt het je wat om actief te worden in de Universiteitsraad, faculteitsraad of opleidingscommissie? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Leids Assessoren Overleg 

Het Leids Assessoren Overleg (LAssO) is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen.

Leids Universitair Studentenplatform 

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Het platform is eveneens verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs. Iedere student kan zich aanmelden om actief te zijn in het LUS.

Landelijke organisaties

Als Leidse student kun je je stem ook  laten horen via landelijke organisaties die opkomen voor studentenbelangen, zoals de Landelijke Studentenvakbond of het Interstedelijk Studenten Overleg.

Voor studenten zijn er verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen de Faculteit Rechten.

Studentlid Faculteitsbestuur: de assessor

Meer informatie over de assessor.

Studentleden Faculteitsraad

Meer informatie over studentleden binnen de Faculteitsraad.

Studentleden Opleidingscommissie

Meer informatie over studentleden binnen de Opleidingscommissie.

Student-lid Onderwijsbestuur

Het Onderwijsbestuur geeft leiding aan het Onderwijs Instituut en stelt onder andere jaarlijks het onderwijsprogramma, kwaliteitsplan en de onderwijstaken bij. In het onderwijsbestuur heeft jaarlijks een student-lid zitting die de belangen van de student vertegenwoordigt.

Panelgesprekken

Regelmatig organiseert de afdeling Marketing & Communicatie panelgesprekken met studenten over verschillende onderwerpen.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.