Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie.

Hoe werkt het?

  • Halverwege het collegejaar (uiterlijk 31 januari) krijg je bericht over je voortgang. Als je niet op schema ligt, waarschuwt je opleiding je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief advies te voorkomen.
  • Als je studieresultaten niet voldoende zijn, ontvang je in mei of juni nog een waarschuwing.
  • Aan het einde van het collegejaar (uiterlijk 15 augustus) ontvang je het bindend studieadvies. Als je niet genoeg studiepunten hebt gehaald, is het advies negatief. Je moet dan stoppen met je opleiding, en je mag je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding.
  • Als je je ná 1 september hebt ingeschreven, kan je opleiding het bindend studieadvies uitstellen tot het einde van je tweede jaar.

  • Je ontvangt de studieadviezen op je uMailadres en onder het tabblad e-mail van de Student Self Service in uSis.

Eisen

  • Voltijdstudenten: 45 EC
  • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Bijzondere situatie

Als je te weinig studiepunten haalt door een bijzondere situatie, zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap of een bestuursfunctie, moet je opleiding daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

  • Bespreek je bijzondere situatie zo snel mogelijk met je studieadviseur. Samen stellen jullie een aangepast studieplan op.
  • Je hebt daarbij een verklaring nodig van een deskundige, zoals een arts of psycholoog.
  • Als je opleiding aan het eind van je eerste jaar niet genoeg informatie heeft over je bijzondere situatie om het bindend advies uit te brengen, kan dit uitgesteld worden tot het einde van je tweede jaar.

Mentoraat

De Faculteit der Archeologie heeft een mentoraat in het leven geroepen om propedeusestudenten te helpen het eerste jaar succesvol af te ronden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie