Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie. Bij sommige opleidingen moet je daarnaast aan een aanvullende eis voldoen.

Eisen

Om een positief studieadvies te krijgen, moet je in het eerste jaar van je bacheloropleiding voldoende studiepunten halen.

 • Voltijdstudenten: 45 EC
 • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Hoe werkt het?

Het studieadvies wordt gegeven door de examencommissie van je opleiding. Je ontvangt de studieadviezen op je uMailadres en onder het tabblad e-mail van de Student Self Service in uSis.

Eerste advies (niet bindend)

Halverwege het collegejaar, uiterlijk 31 januari, krijg je een eerste advies. Dit is nog niet bindend. Als je niet op schema ligt, waarschuwt de examencommissie je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies te voorkomen.

Tweede advies (niet bindend)

Als je studieresultaten in mei of juni niet voldoende zijn, ontvang je opnieuw een advies. Dit geldt als een waarschuwing; het is nog niet bindend.

Bindend studieadvies

Aan het einde van het collegejaar, uiterlijk 15 augustus, ontvang je het bindend studieadvies.

Uitstel
Heb je je na 1 september ingeschreven en volg je maar een deel van het studiejaar? Dan kan de examencommissie het bindend studieadvies uitstellen tot het einde van je tweede jaar.

Negatief studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, moet je stoppen met je opleiding en mag je je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan de Universiteit Leiden.

In beroep gaan

Als je het niet eens bent met het bindend studieadvies, kun je ertegen in beroep gaan. Dit kun je doen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het kan dan tot 16 weken duren voor je de uitspraak ontvangt. Zolang je beroep loopt, kun je je niet inschrijven voor je opleiding. Je mag wel colleges volgen en tentamens doen. Als uit de uitspraak blijkt dat je toch door mag gaan met je studie, krijg je hier alsnog cijfers en studiepunten voor.

Hoe ga je in beroep?
 1. Stel een beroepschrift op. Hierin zet je:
  • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop je het beroep verstuurt;
  • dat je in beroep gaat tegen het bindend studieadvies;
  • waarom het bindend studieadvies volgens jou onterecht is.
 2. Onderteken het beroepschrift en stuur het samen met een kopie van het bindend studieadvies naar:

  Universiteit Leiden
  College van Beroep voor de Examens
  Postbus 9500
  2300 RA Leiden


  Of per e-mail aan secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl

Bijzondere situatie

Haal je te weinig studiepunten door een bijzondere situatie, zoals ziekte of een bestuursfunctie? Dan moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Je moet hiervoor wel op tijd melding doen bij je studieadviseur.

Lees meer over het Bindend Studieadvies bij bijzondere situaties

Bindend studieadvies

Omdat je als student van de Academische Pabo bij twee Bacheloropleidingen staat ingeschreven (Pabo, Hogeschool Leiden èn Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden), heb je te maken met twee Bindend Studieadvies (BSA)-regelingen. Dat betekent dat je van beide opleidingen een apart studie-advies ontvangt. Uiteraard is er wel nauw overleg tussen Hogeschool en Universiteit over je studievoortgang. 

Eerste jaar

Pabo: om aan het einde van het eerste jaar een positief studieadvies te ontvangen moet je 23 ec’s behaald hebben (waaronder voldoende beoordeling van de landelijke toetsen taal en rekenen en de beide stages).

Universiteit: om aan het einde van het eerste jaar een positief studieadvies te ontvangen moet je tenminste 22 ec’s behaald hebben.

Om na het eerste jaar door te mogen gaan met de Academische Pabo, moet je aan beide instellingen een positief studieadvies hebben ontvangen.

Adviezen

Van de Universiteit ontvang je tijdens je eerste jaar twee keer een advies: vóór 31 januari (voorlopig advies) en 15 augustus (bindend advies).

Van de Pabo ontvang je een waarschuwingsbrief in december. In maart worden de voornemens van BSA verstuurd, als je de landelijke taal- en/of rekentoets niet hebt gehaald. In juli worden de voornemens tot BSA verstuurd aan alle studenten die niet voldoen aan de gestelde eisen. Na de mogelijkheid te hebben gehad om gehoord te worden volgt in augustus het definitieve BSA.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.