Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies

Aan de Universiteit Leiden krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen om door te mogen gaan met je studie. Bij sommige opleidingen moet je daarnaast aan een aanvullende eis voldoen.

BSA-norm verlaagd voor 2021-2022

Vanwege de situatie rond het coronavirus is de BSA-norm voor het studiejaar 2021-2022 verlaagd. Lees meer

Eisen

Om een positief studieadvies te krijgen, moet je in het eerste jaar van je bacheloropleiding voldoende studiepunten halen.

 • Voltijdstudenten: 45 EC
 • Deeltijdstudenten: 30 EC

Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gehaald. Bekijk in de Onderwijs- en Examenregeling of er voor jouw opleiding aanvullende eisen gelden.

Hoe werkt het?

Het studieadvies wordt gegeven door de examencommissie van je opleiding. Je ontvangt de studieadviezen op je uMailadres en onder het tabblad e-mail van de Student Self Service in uSis.

Eerste advies (niet bindend)

Halverwege het collegejaar, uiterlijk 31 januari, krijg je een eerste advies. Dit is nog niet bindend. Als je niet op schema ligt, waarschuwt de examencommissie je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies te voorkomen.

Tweede advies (niet bindend)

Als je studieresultaten in mei of juni niet voldoende zijn, ontvang je opnieuw een advies. Dit geldt als een waarschuwing; het is nog niet bindend.

Bindend studieadvies

Aan het einde van het collegejaar, uiterlijk 15 augustus, ontvang je het bindend studieadvies.

Uitstel
Heb je je na 1 september ingeschreven en volg je maar een deel van het studiejaar? Dan kan de examencommissie het bindend studieadvies uitstellen tot het einde van je tweede jaar.

Negatief studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, moet je stoppen met je opleiding en mag je je vier jaar lang niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan de Universiteit Leiden.

In beroep gaan

Als je het niet eens bent met het bindend studieadvies, kun je ertegen in beroep gaan. Dit kun je doen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het kan dan tot 16 weken duren voor je de uitspraak ontvangt. Zolang je beroep loopt, kun je je niet inschrijven voor je opleiding. Je mag wel colleges volgen en tentamens doen. Als uit de uitspraak blijkt dat je toch door mag gaan met je studie, krijg je hier alsnog cijfers en studiepunten voor.

Hoe ga je in beroep?
 1. Stel een beroepschrift op. Hierin zet je:
  • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop je het beroep verstuurt;
  • dat je in beroep gaat tegen het bindend studieadvies;
  • waarom het bindend studieadvies volgens jou onterecht is.
 2. Onderteken het beroepschrift en stuur het samen met een kopie van het bindend studieadvies naar:

  Universiteit Leiden
  College van Beroep voor de Examens
  Postbus 9500
  2300 RA Leiden


  Of per e-mail aan secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl

Bijzondere situatie

Haal je te weinig studiepunten door een bijzondere situatie, zoals ziekte of een bestuursfunctie? Dan moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies. Je moet hiervoor wel op tijd melding doen bij je studieadviseur.

Lees meer over het Bindend Studieadvies bij bijzondere situaties

De Universiteit Leiden verwacht van je als bachelorstudent dat je in het eerste jaar voldoende studiepunten haalt. Voor Pedagogische Wetenschappen betekent dat je 45 studiepunten moet halen om een positief Bindend Studieadvies (BSA) te krijgen, zodat je je studie kunt voortzetten. Als je deze norm niet hebt, dan mag je de studie niet voorzetten. Het BSA maakt deel uit van het Leids Studiesysteem: hierin is vastgelegd hoe de begeleiding in de drie jaar van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is vormgegeven.

Voor studenten Pedagogische Wetenschappen is er een brochure waarin het BSA wordt toegelicht.

Het Studiebegeleidingsplan

Tijdens de gehele bacheloropleiding stelt het Instituut Pedagogische Wetenschappen alles in het werk om studenten zo goed mogelijk te begeleiden en daarmee in de gelegenheid te stellen te voldoen aan de eisen die er aan hun studievoortgang worden gesteld. Dat gebeurt uiteraard in de eerste plaats door alle docenten tijdens de vakken die je volgt. Ook bij de planning van tentamens wordt er rekening mee gehouden dat het van belang is dat studenten weten of ze op de goede weg zijn. In het eerste jaar zijn om die reden al vroeg in het jaar de eerste toetsen geprogrammeerd en worden tentamens bij een aantal vakken in delen en/of met verschillende toetsvormen afgenomen.

Daarnaast zijn er ieder jaar ook speciale studieonderdelen en begeleidingsvormen die studenten helpen om van hun studie een succes te maken:

Meteen aan het begin van het eerste jaar worden alle studenten ingedeeld in een tutorgroep. Gedurende het hele jaar loop je met deze vaste groep studenten het Tutoraat.

Je tutor is één vaste docent. Tijdens het tutoraat word je wegwijs gemaakt in de studie en in nuttige studievaardigheden, zoals studieplanning en strategisch/zelfstandig studeren. Daarnaast oefen je allerlei academische vaardigheden: het zoeken van en correct verwijzen naar wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijk schrijven en presenteren. Wetenschappelijke integriteit komt aan bod en ook begin je met het je eigen maken van een academische houding.

In het tweede jaar van de Bacheloropleiding krijg je het vak Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie. Ook dat loopt gedurende het hele jaar, met een vaste groep studenten en een vaste tutor. Inhoudelijk gezien staat het geheel in het teken van het verder ontwikkelen van academische vaardigheden en een academische houding. Je leert na te denken over pedagogisch onderzoek (onderzoeksvragen, – designs, ethische en methodologische kwesties). En ook aan beroepsoriëntatie en arbeidsmarktvoorbereiding wordt veel aandacht besteed.

Om overzicht te houden over je eigen studievoortgang is het maken van een planning een nuttig instrument. In het tweede en derde jaar vragen we je daarom aan het begin van ieder semester een studieplan op te stellen. De studieadviseurs van het Instituut Pedagogische Wetenschappen geven hier feedback op en helpen je een goede invulling aan je semester te geven.

De studieadviseurs zijn er om alle studenten voor te lichten over en te begeleiden bij een voorspoedig verloop van hun opleiding. Zij geven individuele en collectieve voorlichting over keuzes die zich tijdens de studie voordoen, helpen bij het maken van studieplanningen en het oplossen van problemen die de studievoortgang vertragen. Leg vragen, twijfels of onverhoopte tegenslag tijdig aan de studieadviseurs voor; zij kunnen je helpen met deskundig advies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.